07
Czerwca
2019

40 rocznica wizyty Jana Pawła II w Oświęcimiu

7 czerwca 2019 roku obchodzimy 40 rocznicę wizyty Jana Pawła II  w Oświęcimiu. Wróćmy do tych chwil i przypomnijmy jak witaliśmy Ojca Świętego na ziemi oświęcimskiej.

 

Wejściówka na Mszę Świętą, zbiory Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

Opis wizyty Jana Pawła II w Oświęcimiu.

(…) W pobliżu obozu w Oświęcimiu helikopter papieski ląduje ok. godz. 15. Przy bramie głównej czeka tylko niewielka grupa ludzi, bo główna uroczystość odbędzie się w odległym o 3 km dawnym obozie w Brzezince. Od bramy głównej Papież przechodzi w towarzystwie kilkunastu osób do bloku jedenastego, zwanego blokiem śmierci. Najpierw wchodzi do celi, w której poniósł śmierć bł. Maksymilian Maria Kolbe. Modli się przez dłuższą chwilę na klęczkach, potem całuje posadzkę celi i składa na niej wiązankę kwiatów i paschał. Następnie udaje się pod ścianę śmierci, gdzie znowu klęka, zasłania ręką oczy i długo się modli.
Na teren byłego obozu w Brzezince nie wpuszcza się już nikogo. A tłum zszedł się ogromny, ponad milion ludzi. Wszyscy stawili się na jakiś dziwny apel, od kilku godzin stoją w tłoku, przeżywają przeróżne niewygody, śpiewają pieśni religijne. Rozpoczyna się Msza św., której przewodniczy Jan Paweł II. Mówi bardzo powoli, dobitnie. Nawiązuje do postaci bł. Maksymiliana Kolbego, który odniósł duchowe zwycięstwo przez miłość, oddając swoje życie za życie współwięźnia. Papież wyjaśnia, dlaczego musiał przybyć do miejsca, w którym tak straszliwie podeptano człowieczeństwo. „Oświęcim jest miejscem, którego nie można tylko zwiedzać. Trzeba przy odwiedzinach pomyśleć z lękiem o tym, gdzie leżą granice nienawiści, granice zniszczenia człowieka przez człowieka…” – tłumaczy Ojciec Święty i przekonuje, że „za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić”. Dlatego „nigdy więcej wojny! – krzyczy Papież. – Pokój, tylko pokój winien kierować losami narodów i całej ludzkości”. Po tych słowach wzmagają się oklaski, zgromadzeni skandują okrzyki, wreszcie na placu rozlega się śpiew refrenu: „Przed Twe oblicze zanosim błaganie: Ojczyznę wolną, pobłogosław, Panie!”. Na zakończenie Jan Paweł II prosi, aby wszyscy skupili swoje siły w trosce o człowieka, a tych, którzy słuchają Papieża z wiarą w Jezusa Chrystusa, żeby skupili się w modlitwie o pokój i pojednanie. Cały plac, milion ludzi, śpiewa pieśń „Pod Twą obronę” – tę modlitwę przedziwną, która siłą była dla umęczonych w tym właśnie obozie.
Po nabożeństwie Papież święci kamienie węgielne pod trzy nowe kościoły, m.in. pod kościół pw. bł. Maksymiliana Marii Kolbego. Potem udaje się pod Pomnik Męczeństwa Narodów, żeby raz jeszcze stanąć w zadumie i modlitwie przed tablicami…

Oprac. na podstawie książki „Gaude Mater Polonia” pod red. ks. Józefa Łukowicza SI, WAM Kraków, 1981

 

Słowa Papieża wypowiedziane podczas Mszy Świętej w KL Auschwitz-Birkenau, 7.06.1979r.;

(…) To zwycięstwo przez wiarę i miłość odniósł człowiek w tym miejscu, które zbudowane było na zaprzeczeniu wiary – wiary w Boga i wiary w człowieka – i na radykalnym podeptaniu już nie tylko miłości, ale wszelkich oznak człowieczeństwa, ludzkości…         

(….) Miejscu, do którego prowadzi wciąż brama z szyderczym napisem Arbeit macht frei, rzeczywistość bowiem była radykalnym zaprzeczeniem tego napisu…                                                                                                                           

(…) Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie naszych czasów, na tych mogiłach w ogromnej mierze bezimiennych, jak gigantyczny Grób Nieznanego Żołnierza…

Fotografie ze zbiorów prywatnych.

Jan Paweł II – Honorowy Obywatel Ziemi Oświęcimskiej.

Opis uroczystości:

8 grudnia 1999 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu  Honorowego Obywatela Ziemi Oświęcimskiej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Uroczystość odbyła się w Oświęcimiu w święto Niepokalanego Poczęcia NMP.

O godz. 10.00 została odprawiona Msza Św. koncelebrowana przez Ks. Bp. Tadeusza Rakoczego z udziałem Ks. Bp. Adama Smigielskiego, Ks. prof. Jana Kracika, oraz licznego grona księży związanych z Ziemią Oświęcimską.

Wśród licznie zaproszonych gości byli: wicewojewoda małopolski Tadeusz Parchański, radni Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Rady Powiatu, Starosta i władze powiatu, przedstawiciele gmin i duża liczba mieszkańców.

Po Mszy Św. w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się 13-ta sesja Rady Powiatu w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Ziemi Oświęcimskiej Jego Świętobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Sesje uświetnił swoją obecnością J. E. Ks. Kard. Franciszek Macharski Metropolita Krakowski oraz Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego.