3
Września
2017

Andrzej Patrycy Nidecki – wystawa

Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza na wystawę czasową pt. „Andrzej Patrycy Nidecki – humanista, filolog, oświęcimianin”. Wystawa została zorganizowana z okazji Roku Andrzeja Patrycego Nideckiego, który obchodzony jest w Oświęcimiu przez cały rok 2017. Wydarzenie to jest okazją do przypomnienia postaci wielkiego polskiego humanisty i filologa, który urodził się w 1522 roku w naszym mieście.

Otwarcie wystawy odbyło się 3 września w ramach wydarzenia Święto Miasta Historycznie. Podczas otwarcia ekspozycje wzbogaciło „żywe muzeum” – grupa rekonstruktorów historycznych (Mme Chantberry Kostiumologia i Krawiectwo Artystyczne, grupa Krynolina), która zaprezentowała aranżacje i stroje mieszczan i uczonych; Andrzeja Patrycego Nideckiego i jego przyjaciela Jana Kochanowskiego. Na wystawie oprócz treści historycznych dotyczących życia i działalności Nideckiego, znajdują się także dzieła słynnych oświęcimian epoki renesansu: „Zielnik” Szymona Syreniusza z 1613 r.,  „Andrzej Patrycy Nidecki. Jego życie i twórczość” z roku 1892 autorstwa Kazimierza Morawskiego oraz „Dworzanin” Łukasza Górnickiego z 1950 r. Na szczególną uwagę zasługują oryginały XVI-wieczych dzieł Andrzeja Patrycego Nideckiego ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Wystawę będzie można zwiedzać do 12 listopada 2017.

Nota z historii:

Andrzej Patrycy Nidecki był synem obywatela oświęcimskiego i właściciela kamienicy przy Rynku Głównym. Jego matka, z domu Pawłowska herbu Leliwa, była krewną biskupa Stanisława Pawłowskiego.

Nidecki był m. in. sekretarzem króla Zygmunta Augusta, Anny Jagiellonki i króla Stefana Batorego, kanonikiem kruszwickim 1547, warszawskim 1563, sandomierskim 1568, pułtuskim 1569 i krakowskim 1580, biskupem wendeńskim 1585. Przyjaźnił się z wielkim poetą renesansu Janem Kochanowskim. Zasłużył się jako wielki znawca i komentator Cycerona.

Chociaż obracał się w kręgach dworskich, biskupich i uniwersyteckich nie zapomniał o swoim mieście. W testamencie uczynił kilka zapisów dotyczących rodzinnego miasta Oświęcimia, m.in.; na rozbudowę kościoła parafialnego przekazał 400 florenów, ustanowił też legat trzechletni dla studenta pochodzącego z Oświęcimia.  Zapis kolejny został ustanowiony na „kupienie płatu jakiego pobożnego na bakałarza albo mistrza do szkoły oświęcimskiej wiecznymi czasy, ażeby tym pilniejszy był dziatek…”.  Znalazł się także zapis aby jego spadkobierca dwudziestą część całego dziedzictwa dał na potrzeby miasta Oświęcimia, z przeznaczeniem na wieżę, basztę, bramę lub mury obronne.

Zmarł 2 stycznia 1587 r. na zamku w Wolmarze na Łotwie. Pochowany został w kościele św. Jana w Wenden, chociaż we wcześniej sporządzonym testamencie życzył sobie, aby go pogrzebano w grobie rodziców w Oświęcimiu.

W Wenden wzniesiono mu nagrobek kamienny z leżącą postacią zmarłego.

W 1984 roku przy ul. Plebańskiej w Oświęcimiu odsłonięta została jego tablica pamiątkowa.

plakat Nidecki