OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY NR 391554-2013