12
Sierpnia
2018

Bukiet Zielnej warsztaty rodzinne

Muzeum Zamek w Oświęcimiu przeprowadziło rodzinne warsztaty pt. „Zioła, kwiaty i jabłko – tradycyjny bukiet zielny”, które odbyły się w ramach cyklu „Zamkowych Spotkań z Tradycją”.

Znanym botanikiem i badaczem leczniczych właściwości ziół był oświęcimianin Szymon Syreński (Syreniusz), twórca ilustrowanego Zielnika wydanego w 1613 roku, będącego w zbiorach Muzeum Zamek. W swym dziele opisał 765 roślin – ich działanie lecznicze oraz sposoby wykorzystania w gospodarstwie domowym, rzemiośle, weterynarii.

Warsztaty „Bukiet zielnej” odbyły się kilka dni przed świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej). Na zajęciach uczestnicy wykonali własne bukiety, które będą mogli 15 sierpnia poświęcić w kościele. Ponadto na warsztatach mieliśmy możliwość zobaczenia oryginalnego działa Szymona Syreniusza pt. „Zielnik zwany Herbarzem” wzorując się na rycinach z zielnika Syreniusza wykonaliśmy  kartę kopiując wybraną roślinkę.

Kolejne spotkanie z serii „Zamkowe Spotkania z Tradycją” odbędzie się 9 grudnia br.,  tematem będą zbliżające się święta Bożego Narodzenia i tradycja „chodzenia” z szopką – pt. „W warsztacie szopkarza”.

Relacja z zajęć: