5
Maja
2019

Igrzyska Historyczne

Muzeum Zamek w Oświęcimiu organizując Jarmark Kasztelański,  każdego roku angażuje młodych mieszkańców miasta do aktywnego udziału w tym wydarzeniu. Organizowane są konkursy plastyczne, teatralne, wokalne które rozwijają wyobraźnię i ciekawość wśród uczniów, zachęcają do pogłębiania wiedzy o historii Oświęcimia i świadomego promowania swojego miasta.

W tym roku podczas X edycji Jarmarku Kasztelańskiego zapraszamy do udziału w IGRZYSKACH HISTORYCZNYCH. Konkurs wiedzy dotyczy ważnych wydarzeń i postaci z historii miasta, jego zabytków oraz znajomości współczesnego Oświęcimia.

Uczestnicy konkursu otrzymają od Organizatora materiały i opracowania merytoryczne przygotowujące do udziału w konkursie oraz zaproszenie na studyjne zwiedzanie Ratusza.

Konkurs skierowany jest do dwóch grup wiekowych:

I kat.: klasy IV – VI, II kat.: klasy VII –VIII

Konkurs odbędzie się 5 maja 2019 r. w ramach X Jarmarku Kasztelańskiego na scenie na Rynku Głównym.

Zgłoszenia grup przyjmowane będą do 22 marca 2019 r. pod nr tel. 33/842 44 27.

Studyjne zwiedzanie ekspozycji w Ratuszu przez grupy zgłoszone do konkursu zaplanowano w dniach 25.03. – 12.04.2019 r. (termin ustalany indywidualnie z opiekunem grupy).

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.

Regulamin Konkurs historyczny X Jarmark

X JARMARK KASZTELAŃSKI – formularz konkursu historycznego

Zachęcamy do udziału w Igrzyskach Historycznych, na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody!