18
Października
2018

Jagiellonowie i ich świat

Tematem tegorocznej konferencji z cyklu Jagiellonowie i ich świat jest „Polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonów”, to już trzecia z tej serii konferencja która odbywa się Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

Pierwsza miała miejsce w 2014 roku i nosiła tytuł „Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku”. Naukowcy poruszyli różne aspekty działalności tej dynastii, zarówno politycznej, jak i kulturalnej, społecznej i kościelnej. Przedstawione zostały działania poszczególnych władców od Kazimierza Jagiellończyka począwszy, a na Zygmuncie Auguście skończywszy, a także ich żon oraz dzieci.

Kolejna konferencja jagiellońska odbyła się w roku 2016 i nosiła tytuł „Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów”. Poruszane w referatach zagadnienia oscylowały wkoło problemu znaczenia poszczególnych dzielnic w strukturze i systemie władzy jagiellońskiej. Uczeni dyskutowali o polityce Jagiellonów wobec przyłączanych ziem i relacjach pomiędzy centrum a peryferiami.

Podczas rozpoczętej dzisiaj trzeciej konferencji, naukowcy z różnych ośrodków w Polsce i zza granicy starają się przedstawić w swoich referatach działalność Jagiellonów wobec biskupów, klasztorów i parafii. Poruszają politykę członków dynastii wobec różnych wyznań, a także indywidualną pobożność (religijność) wszystkich przedstawicieli dynastii zarówno w Królestwie Polskim, na Litwie jak i w państwach rządzonych przez tę dynastię od schyłku XIV do schyłku XVI wieku.

Za nami pierwszy dzień konferencji – w swoich referatach wystąpili: dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka – Lublin, dr hab. prof. Jarosław Nikodem – Poznań, prof. dr hab Krzysztof Ożóg – Kraków, dr Monika Saczyńska – Warszawa, dr Agnieszka Nalewajek – Lublin, dr hab. Marek Walczak – Kraków, dr František Záruba – Praga, dr Tomasz Ratajczak – Poznań, dr Wojciech Świeboda – Kraków, Přemysl Bar – Brno.

Drugi dzień konferencji – podczas pierwszego panelu przedstawili referaty: dr Martin Nodl – Praga, dr hab. Janusz Grabowski – Warszawa, Patrycja Szwedo – Warszawa, dr Piotr Guzowski – Białystok, prof. dr hab. Tomasz Kempa – Toruń, dr Michał Kulecki – Warszawa, Katarzyna Gołąbek – Warszawa, dr Wioletta Pawlikowska – Warszawa. W drugiej części wystąpili prof. dr hab. Jerzy Rajman – Kraków, Edyta Pluta – Kraków, dr hab. prof. UG Sobiesław Szybkowski – Gdańsk, dr Dorota Żurek – Kraków, prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz – Poznań.

W tym dniu uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić drugi oddział Muzeum Zamek w Oświęcimiu – Ratusz.

Wieczorem zwiedzili także podziemia rynku, a na zamku odbyła się uroczysta kolacja.

W ostatni dzień konferencji wysłuchaliśmy trzech referatów, a wystąpili w nich dr Dariusz Wróbel – Lublin, dr hab. Marek Fernc – Kraków oraz dr Dobrosława Horzela – Kraków.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za udział w III konferencji naukowej z serii „Jagiellonowie i ich świat”, czekamy na Państwa w roku 2020, do zobaczenia.