08
Września
2016

Jagiellonowie i ich świat – publikacja

Panowanie dynastii jagiellońskiej (1386-1572) to w Polsce czas wielkich przemian, zarówno w sferze politycznej, jak i społecznej, gospodarczej oraz kulturalnej. To także okres największej potęgi Polski pod względem terytorialnym (…)  Nic więc dziwnego, że ten okres budzi duże zainteresowanie badaczy.

Z tego też powodu, staraniem Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Zamek w Oświęcimiu, w październiku 2014 r. zorganizowaliśmy na zamku w Oświęcimiu konferencję naukową pt. Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku (…)

Owocem tej konferencji jest publikacja pod redakcją Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki i Piotra Węcowskiego, która zawiera artykuły, w pewnej mierze oparte na referatach, które na niej wygłoszono.

Kolejna konferencja „Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów”, odbędzie się w dniach 20 – 22 października w Muzeum Zamek w Oświęcimiu, tam też będzie możliwość zakupu tej publikacji.

Serdecznie zapraszamy na konferencję .

http://muzeum-zamek.pl/program-ii-konferencji-jagiellonowie-i-ich-swiat/