Jarmark Kasztelański


Zobacz relacje z wszystkich Jarmarków Kasztelańskich

W dawnej stolicy Księstwa Oświęcimskiego, nad rzeką Sołą, na wzgórzu porośniętym starymi drzewami, widnieje zamek z gotycką wieżą i murami obronnymi. W tej oto scenerii odbywa się Jarmark Kasztelański.

Jarmark Kasztelański na Zamku w Oświęcimiu po raz pierwszy został zorganizowany w 2010 roku przy okazji otwarcia nowej placówki kulturalnej – Muzeum Zamek w Oświęcimiu, od tej pory Jarmark jest jedną z cyklicznych imprez muzeum. Tradycją stało się już, że rokrocznie w pierwszy weekend majowy, wzgórze zamkowe, rynek główny i bulwary nad Sołą stają się miejscem gdzie odtwarza się realia minionych czasów (epok).

Wydarzeniu zazwyczaj towarzyszy otwarcie wystawy czasowej, koncert czy konferencja, a wszystko tematycznie związane z Jarmarkiem. Nieodłączną częścią jarmarku są stoiska z jadłem i napitkiem, rękodzielnicy, artyści, odtwórcy rzemiosła dawnego.

Jedną z ciekawszych atrakcji jarmarków są bez wątpienia pokazy rekonstruktorów historycznych. Odbywają się barwne przemarsze grup rekonstrukcyjnych, inscenizacje historyczne, występy teatrów ulicznych, koncerty muzyki dawnej.

Każdy następny Jarmark ma przenieść zwiedzającego do innej epoki wydarzeń,  które miały miejsce na zamku lub były z nim związane.