I Jarmark Kasztelański

„….Jarmarki odgrywały szczególną rolę w życiu dawnych miast. Przede wszystkim określały i wyznaczały rytm działalności handlowej, wpływając na całokształt miejskiej gospodarki. Rola jarmarków nie ograniczała się jednak tylko do ekonomii. Czas jarmarków to czas spotkań ludzi różnych kultur i różnych języków. Spotkania te stanowiły swoisty tygiel, w którym mieszały się rozmaite wątki i wartości. To właśnie wtedy przyjezdni poznawali miejscowe tradycje i obrzędy, wzbogacając o własne obyczaje. Spotkania te miały także funkcje społeczne. Wypełniające się przyjezdnymi zajazdy i karczmy dawały zarobek właścicielom, którzy z kolei zatrudniali na ten czas rozmaitych parobków i „dziewki kuchenne”. Siła oddziaływania jarmarków była tak duża, że w wielu miastach do dnia dzisiejszego pozostały tego ślady w postaci festiwali sztuki, festynów ludowych, kiermaszów…”

 

Pierwszy Jarmark Kasztelański odbył się 2 maja 2010r.
Była to impreza plenerowa połączona z oficjalnym otwarciem nowej placówki kulturalnej w mieście – Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Jarmark odzwierciedlał klimat i charakter epoki, atmosferę dawnych jarmarków średniowiecznych, na których wśród gwaru kupców i kupujących, pojawili się kuglarze, aktorskie trupy, śpiewacy i rzemieślnicy.
Jedną z licznych atrakcji była możliwość obejrzenia obozowiska rycerzy bractwa „Milites Illuminati” – pojedynki rycerskie, popisy uczników, średniowieczne tańce i stroje. W tym dniu mieszkańcy mogli zwiedzić zamek i jego ekspozycje, wspiąć się na basteję oraz podziwiać panoramę miasta ze szczytu odrestaurowanej wieży. Oprawę muzyczną jarmarku przygotował zespół muzyki dawnej „Calata” z Czech.