VII Jarmark Kasztelański

Potyczka pod Oświęcimiem.150 rocznica bitwy wojsk austriackich i pruskich, 1866-2016.
fb-event-jk7
 

Muzeum Zamek w Oświęcimiu po raz siódmy było organizatorem Jarmarku Kasztelańskiego, dużej imprezy historycznej, podczas której przypomina się ważne wydarzenia z historii naszego grodu.

Honorowy patronat nad Jarmarkiem objął Ambasador Republiki Austrii w Polsce dr Thomas M. Buchsbaum oraz Prezydent Miasta Oświęcimia Janusz Chwierut.

Podczas tegorocznego Jarmarku przeniesieśliśmy się do roku 1866, kiedy to w okolicach oświęcimskiego dworca kolejowego rozegrała się potyczka wojsk pruskich i austriackich.

Bitwa ta była jedną z wielu jakie miały wówczas miejsce w toczącej się wojnie prusko-austriackiej. Odniesione w boju zwycięstwo, Austriacy zawdzięczają m.in. wspaniałej szarży ułanów 2 szwadronów 1 pułku pod dowództwem rotmistrza Moritza Lehmanna, który powstrzymał zagon pruskiej kawalerii do czasu nadejścia posiłków oraz śmiałej decyzji ppłk hrabiego Aleksandra Kalnoky, o przesunięciu dwóch armat na wzgórze zamkowe. Prowadzony stąd skuteczny ostrzał zmusił wojska pruskie do odwrotu. W uznaniu zasług poniesionych w obronie Oświęcimia, Rada Miejska przyznała, po raz pierwszy w historii naszego grodu, hrabiemu Aleksandrowi Kalnoky tytuł „honorowego mieszczaństwa” – czyli tytuł Honorowego Obywatela Miasta Oświęcimia.

Z okazji rocznicy tejże potyczki, Muzeum Zamek przygotowało wiele atrakcji podczas majowego weekendu.

W SOBOTĘ miał miejsce „Wieczór austriacki na Zamku” – odbył się koncert wiedeński, pokaz mody z epoki oraz spotkanie autorskie „Austriackie gadanie” z Mieczysławem Czumą.

NIEDZIELA  8 MAJA  to był czas zabawy, koncertów, konkursów, inscenizacji w wykonaniu grup rekonstrukcji historycznej, jarmarczne kramy i stoiska. Ten dzień swym zasięgiem obejął 3 miejsca w przestrzeni starego miasta: Zamek, Bulwary nad Sołą oraz Rynek Główny.

Relacja TV Regionalna Bielsko Biała z pierwszego i drugiego dnia jarmarku:

Relacja portalu Kulturalny Powiat pl – pierwszy dzień

Fotogaleria autor: Dominik Smolarek