Zobacz relacje z X Jarmarku Kasztelańskiego
X
Wszystkie Jarmarki

W dawnej stolicy Księstwa Oświęcimskiego, nad rzeką Sołą, na wzgórzu porośniętym starymi drzewami, widnieje zamek z gotycką wieżą i murami obronnymi – siedziba Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

Jarmark Kasztelański po raz pierwszy został zorganizowany w 2010 roku,  od tej pory wpisał się kalendarz działań plenerowych Muzeum i jest największą imprezą historyczną w mieście. Tradycją stało się już, że rokrocznie w pierwszy weekend majowy, Zamek, Ratusz, Rynek Główny i Bulwary nad Sołą stają się miejscem gdzie odtwarza się realia minionych czasów (epok).

Wydarzeniu zazwyczaj towarzyszy otwarcie wystawy czasowej, koncert czy konferencja, a wszystko tematycznie związane z Jarmarkiem. Nieodłączną częścią jarmarku są stoiska z jadłem i napitkiem, rękodzielnicy, artyści, odtwórcy rzemiosła dawnego.

Jedną z ciekawszych atrakcji jarmarków są bez wątpienia pokazy rekonstruktorów historycznych. Odbywają się barwne przemarsze grup rekonstrukcyjnych, inscenizacje historyczne, występy teatrów ulicznych, koncerty muzyki dawnej.

Każdy następny Jarmark ma przenieść zwiedzającego do innej epoki wydarzeń,  które miały miejsce na zamku lub były z nim związane.

Dziękujemy i do zobaczenia w przyszłym roku!