30
Maja
2019

Kondolencje

Odeszła Henryka Czarnik, oświęcimianka, wieloletni członek PTTK, przewodnik terenowy, krajoznawca, organizatorka wielu imprez turystyczno – krajoznawczych dla dzieci i młodzieży.

Przewodnik w muzeum KL Auschwitz-Birkenau.

Przyjaciel Muzeum Zamek w Oświęcimiu, darczyńca rodzinnych pamiątek, które znalazły szczególne miejsce w zbiorach muzeum. Osoba wspierająca i aktywnie biorąca udział w wydarzeniach i działaniach Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

Dyrektor Muzeum, Wioletta Oleś wraz z pracownikami składa szczere wyrazy współczucia dla całej rodziny.