03
Październik
2014

Konferencja naukowa

 

JAGIELLONOWIE I ICH ŚWIAT. DYNASTIA KRÓLEWSKA W DRUGIEJ POŁOWIE XV  I  W XVI WIEKU

(Oświęcim, Muzeum Zamek w Oświęcimiu, 16 -18 października 2014 r.)

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Urząd Miasta Oświęcimia, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja otwarta dla wszystkich zainteresowanych tematyką Jagiellonów.

Zapraszamy, wstęp wolny.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z KONFERENCJI:

Konferencja ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z dynastią jagiellońską w drugiej połowie XV i w XVI wieku. Wygłoszone podczas niej referaty złożą się na „małą syntezę” dziejów dynastii jagiellońskiej. Mają one pokazać różne aspekty działalności tej dynastii, zarówno politycznej, jak i kulturalnej, społecznej lub też kościelnej. Przedstawione zostaną działania poszczególnych władców od Kazimierza Jagiellończyka począwszy, a na Zygmuncie Auguście skończywszy, a także ich żon oraz dzieci.

Konferencja jest wyrazem współpracy między różnymi instytucjami i ośrodkami naukowymi – Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Urzędem Miasta Oświęcimia, a także Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas sesji zostanie wygłoszonych 27 referatów. Wśród referentów są najwybitniejsi znawcy epoki jagiellońskiej, pochodzący z kilku najważniejszych ośrodków naukowych w kraju (Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Toruń, Warszawa) oraz z zagranicy (Oxford, Opava, Wilno). Zainteresowanie sesją jest tak duże, że swój przyjazd (bez referatu) zapowiedziało także kilku kolejnych badaczy z kraju i z zagranicy.

Wybór Oświęcimia, jako miejsca obrad nie był przypadkowy. W tym roku przypada rocznica hołdu stanów tego księstwa złożonego Kazimierzowi Jagiellończykowi (1454) oraz rocznica ostatecznego włączenia księstwa do Królestwa Polskiego (1564). Tym samym Oświęcim trwale związał się z dynastią jagiellońską oraz Królestwem Polskim. Oświęcim był także ważnym miastem w życiu codziennym dynastii jagiellońskiej. Był on tradycyjnym etapem podróży zagranicznych księżniczek podążających na ślub z Jagiellonami, m.in. Elżbiety Habsburżanki, narzeczonej Kazimierza Jagiellończyka (1454) lub też Bony Sforza, jadącej na ślub z Zygmuntem Starym (1518). 

Dr hab. Bożena Czwojdrak

Dr Piotr Węcowski

Komitet organizacyjny

Dr hab. Bożena Czwojdrak (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego)

Prof. Dr hab. Jerzy Sperka (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego)

Dr Piotr Węcowski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)

Dyrektor Wioletta Oleś (Muzeum Zamek w Oświęcimiu)

 

PROGRAM KONFERENCJI: 

CZWARTEK, 16 października 2014 r.:

Godz. 15.00 Otwarcie konferencji

15.30-15.50 Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski, Katowice), Kazimierz Jagiellończyk wobec książąt i księstw górnośląskich

15.50-16.10 Tomasz Graff (Uniwersytet Jana Pawła II, Kraków), Polityka Jagiellonów wobec miast księstwa zatorskiego na przykładzie Wadowic

16.10-16.30 Jerzy Rajman (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Jagiellonowie a konfraternia Grobu Bożego w Miechowie

16.30-16.50 Grażyna Rutkowska (Instytut Historii PAN, Poznań), Stacje Jagiellonów  na Litwie

17.00-17.20 Przerwa

17.20-17.40 Piotr Węcowski (Uniwersytet Warszawski), Gesty i słowa polskich Jagiellonów

17.40-17.50 Natalia Nowakowska (University of Oxford), “Jagiellonians: Dynasty, Memory and Identity in Central Europe” – prezentacja projektu badawczego

18.00-19.00 Dyskusja

 

 PIĄTEK, 17 października 2014 r.:

9.30-9.50 Przemysław Mrozowski (Zamek Królewski w Warszawie), Malowidła ścienne w kościele pobrygitkowskim w Lublinie – temat historyczny czy orszak Trzech Króli

9.50-10.10 Iwona Darska (Instytut Sztuki PAN w Warszawie), Fundacje artystyczne Elżbiety Rakuszanki

10.10-10.30 Tomasz Ratajczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Nie tylko Wawel. Przebudowy rezydencji królewskich za panowania synów Kazimierza Jagiellończyka

10.30-10.50 Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Wyposażenie ruchome kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze na Wawelu. Przyczynek do badań nad pobożnością Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki

11.00-11.30 Przerwa 

11.30-11.50 Wojciech Fałkowski (Uniwersytet Warszawski), Konstytucyjne i samowładne rządy Kazimierza Jagiellończyka

11.50-12.10 Maria Koczerska (Uniwersytet Warszawski), Polityka Kazimierza Jagiellończyka w stosunku do Kościoła i duchowieństwa

12.10-12.30 Beata Możejko (Uniwersytet Gdański),  Król Kazimierz Jagiellończyk wobec Gdańska i  jego w kontaktów  z Europą Zachodnią

12.30-12.50 Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski, Katowice), Syn i matka – Zofia Holszańska wobec Kazimierza Jagiellończyka

12.50-13.10 Tomasz Rombek (Uniwersytet Śląski, Katowice), Królowa Elżbieta Rakuszanka wobec elekcji 1492 i 1501 roku 

13.10-14.00 Dyskusja 

15.30-15.50 Agnieszka Nalewajek (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Uwagi o dworze królewskim Jana Olbrachta

15.50-16.10 Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański), Król Jan Olbracht wobec możnowładztwa ziem środkowopolskich

16.10-16.30 Katarzyna Niemczyk  (Uniwersytet Śląski, Katowice), Mołdawia Bogdana III Ślepego w polityce Aleksandra Jagiellończyka

16.30-16.50 Rimvydas Petrauskas (Vilniaus Universitetas), Litewski Jagiellończyk? Rządy Aleksandra Jagiellończyka w Wielkim Księstwie Litewskim

17.00-18.30 Dyskusja 

1011217_468763373264167_1959256562425205513_n 1012082_468763369930834_5650125049468008331_n 1382437_468763409930830_6302631743956453941_n 10432540_468763379930833_4096899128176143000_n 10525693_468763559930815_8035282465864361477_n 10610717_468763383264166_1275344493777369204_n 10659433_468763356597502_3214230507354914725_n 10329057_468763346597503_267450557630924621_n 1 3 4 5 6 8 9 14 15 16 17 23 10


SOBOTA, 18 października 2014 r.:

9.30-9.50 Petr Kozak (Zemsky Archiv, Opava), Mezi centrum a periferii: Zikmund Starý před nastupem na trun polskych kralu

9.50-10.10 Marek Ferenc (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Polski dwór królewski w świetle rachunków budowy zamku krakowskiego z lat 1526-1535

10.10-10.30 Janusz Grabowski (Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa), Warszawa Jagiellonów. Kontakty króla Zygmunta  I ze stolicą Mazowsza w latach 1526-1548

10.30-10.50 Agnieszka Januszek-Sieradzka (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Dwór królowej od kuchni, czyli o zaopatrzeniu stołu Barbary Radziwiłłówny (1548-1551)

10.50-11.10 Tomasz Kempa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Litewskie rządy dwóch ostatnich Jagiellonów

11.10-11.30 Przerwa 

11.30-11.50 Piotr  Kołpak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Święci patronowie Królestwa Polskiego w pobożności ostatnich Jagiellonów

11.50-12.10 Paweł Kras (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Edykty antyheretyckie Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta

12.10-12.30 Bernadetta Manyś (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Wileński świat króla Zygmunta Augusta

12.30-14.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

14.30 Zwiedzanie Muzeum Zamek

10616450_469008143239690_5997645462381649240_n 1016440_469008119906359_3626472662972967613_n 1920266_469008006573037_148423056363283734_n — kopia 10659213_469008103239694_4708509975009519555_n 10689948_469007979906373_713003536452678923_n 2 4 6 7 8 9 10 12 15 16 19 20 21 23 24 25 26 1798869_469015853238919_4862220816720336970_n 10409118_469015873238917_1810274612696091476_n 10702139_469015869905584_4630342804097789416_n DSC_0036 DSC_0036_edited DSC_0038 DSC_0038_edited 1653432_469007976573040_4138565368074384565_n