11
Listopada
2017

KRONIKI ZAMKOWE CZ. 4

Muzeum Zamek w dzień Święta Niepodległości zaprasza do zwiedzania Muzeum od godziny 11.00 – 15.00.

Ważnym wydarzeniem w tym dniu będzie promocja nowej publikacji Muzeum Zamek – czwartej części, Kronik Zamkowych – „Osviecimensis” na którą zapraszamy o godzinie 15.00.

Będzie to pierwszy numer w ramach nowoutworzonej serii wydawniczej KRONIKI ZAMKOWE „OSVIECIMENSIS”  – STUDIA I MATERIAŁY DO DZIEJÓW OŚWIĘCIMIA.

Planowana monografia znacznie się rozrosła, jednak nie można było w niej zamieścić wszystkich odnalezionych w źródłach informacji. Są to zarówno edycje źródłowe, niezbędne dla zawodowych historyków, ale i dla miłośników Oświęcimia, dla poznania dziejów miasta i regionu, ale także spójne opracowania, na temat Miasta.

Podczas promocji i prezentacji kronik wystąpi profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny historyk epoki nowożytnej i współautor monografii – Marek Ferenc, który przygotował do druku pierwszy tom nowej serii kronik dotyczący inwentarza zamku i starostwa oświęcimskiego z 1549 roku. 

Dr hab. Marek Ferenc – historyk zajmujący się epoką wczesnonowożytną, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania z zakresu historii Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku. Opublikował m.in. monografie naukowe: Dwór Zygmunta Augusta. Organizacja i ludzie (1998); Mikołaj Radziwiłł „Rudy” (ok. 1515-1584). Działalność polityczna i wojskowa (2008).

Jest także jednym z autorów pracy poświęconej monografii Miasta Oświęcimia oraz zastępcą kierownika Zespołu Badań nad Dworami i Elitami Władzy przy Instytucie Historii PAN w Warszawie.

 

Dzień Niepodległości to okazja do świętowania naszej wolności, na gości z akcentem narodowym czeka w muzeum słodka  niespodzianka.  Będzie można też wziąć udział w warsztatach plastycznych „Biało czerwoni na zamku”, podczas których wykonamy kokardę narodową (kotylion), warsztat skierowany jest do najmłodszych mieszkańców miasta, ich rodziców i opiekunów. Zapraszamy!

Nasze Muzeum po raz kolejny bierze udział w akcji społecznej „Mamy Niepodległą”, organizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Dołączamy się do rozsyłania kart pocztowych przygotowanych specjalnie na tą okoliczność.

Program:

g.11.00 – 15.00

  • ZWIEDZANIE MUZEUM – na gości z akcentem narodowym czeka słodka niespodzianka.
  • BIAŁO CZERWONI NA ZAMKU – warsztaty plastyczne, wykonujemy kokardę narodową (kotylion).

 

g.15.00

  • KRONIKI ZAMKOWE „OSVIECIMENSIS” – STUDIA I MATERIAŁY DO DZIEJÓW OŚWIĘCIMIA – promocja nowej publikacji Muzeum oraz wykład dr hab. Marka Ferenca, „Inwentarz zamku i starostwa oświęcimskiego z 1549 roku”.