06
Września
2018

Ludzie listy piszą… wystawa

W listopadzie 2018 roku przypada jubileusz 200-lecia poczty w Oświęcimiu. Decyzją Komory Nadwornej w Wiedniu ustalono, że otwarcie stacji pocztowej w Oświęcimiu odbędzie się 1 listopada 1818 r. zgodnie z rozporządzeniem władz austriackich nr 55.753 z dnia 27.10. 1818 roku i 57.356 z dnia 5.11.1818 r. Z naszego miasta poprowadzono  trakt do Kęt, przez Nowy Bieruń do Mikołowa. Pierwszym poczmistrzem został Kajetan Russocki, który stację pocztową zlokalizował w dworku, w swoim majątku, a w 1841 roku przeniósł ją na zamek. W 1876 roku uruchomiono drugi urząd pocztowy w Oświęcimiu: Oświęcim Dworzec. W 1896 roku przeniesiono urząd pocztowy z zamku do kamienicy na ówczesnej ulicy Kęckiej ( od 1910 roku – ulicy Władysława Jagiełły), który funkcjonuje do dzisiaj.

Z okazji jubileuszu Muzeum Zamek w Oświęcimiu przygotowało wystawę czasową „Ludzie listy piszą….200 lat poczty w Oświęcimiu”, poświęconą historii poczty oświęcimskiej.

Otwarcie wystawy nastąpi w dniu 6 września 2018 r. o godzinie 17.00. Wystawa została zorganizowana z inicjatywy Klubu Filatelistów i Numizmatyków im. A. Orłowskiego mających swoją siedzibę w Oświęcimskim Centrum Kultury, a szczególnie Józefa Gonciarczyka.

Na ekspozycji zaprezentowane zostaną muzealia udostępnione przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, prywatnych kolekcjonerów: Józefa Gonciarczyka, Łukasza Szymańskiego, Anny Kamińskiej. Historię poczty w Oświęcimiu wzbogacą także eksponaty z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

Wystawę będzie można zwiedzać do 25 listopada 2018 r.