1-3
Maja
2019

Majowe Święta

1 MAJA  Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

Święto zostało ustanowione w 1889 r. na pierwszym kongresie Drugiej Międzynarodówki, który to miał miejsce w Paryżu. Miało ono upamiętniać masakrę robotników, do której doszło w 1886 r. w, Chicago (Stany Zjednoczone) podczas demonstracji przeciw złym warunkom pracy, a w szczególności przeciw zbyt długiemu czasowi pracy.

W Polsce pierwsze obchody Święta Pracy miały miejsce już w 1890 r. i były zorganizowane (wbrew zaborcom) przez działaczy Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat. Późniejsze obchody święta również inicjowane były głównie przez partie i organizacje socjalistyczne.

26 kwietnia 1950 r. Sejm przyjął ustawę o ustanowieniu 1 Maja świętem państwowym, wolnym od pracy. To święto było jednym z najważniejszych w PRL-u. Organizowano uroczyste pochody, a po nich festyny i zabawy.

Po 1989 r. obchody Święta Pracy stały się mniej popularne, co wynika zapewne nie z samej niechęci do podstawowej idei święta, ale raczej do związanej z nim otoczki polityczno-ideologicznej.

Opis uroczystości 1 majowych w Oświęcimiu  – dwutygodnik „Trybuna Oświęcimska” – rok 1957 i 1958  oraz 1 maja w Warszawie – tygodnik „Świat” rok 1956 – materiały ze zbiorów Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

2 MAJA Święto Flagi

Dzień flagi państwowej jest obchodzony w Polsce od 2004 roku. To także Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Wybór tej daty na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej nie jest przypadkowy, ma ona bowiem znaczenie historyczne. Właśnie 2 maja żołnierze polscy zawiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie, co faktycznie oznaczało zakończenie działań wojennych w Europie podczas II wojny światowej. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i o symbolach narodowych.

O fladze
Obowiązująca flaga Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem o proporcjach 5:8 podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony na dole. Dopuszcza się również wieszanie flagi w formie pionowej wstęgi: wówczas barwa biała powinna znajdować się po lewej stronie lub przy drzewcu. Za flagę polski uważany jest także wariant z godłem Polski umieszczonym pośrodku białego pasa.

3 MAJA Święto Konstytucji

Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa) – uchwalona w dniu 3 maja 1791 roku – to ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nie posiadającej ziemi, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny.

Dzień 3 maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja.

Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku.

Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce, natomiast zastąpione obchodami Święta 1 Maja.

W styczniu 1951 r. święto 3 maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne.

W roku 1981 ponownie władze świętowały uchwalenie majowej konstytucji. Do roku 1989, w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych.

Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.

Obchody majowe w mieście Oświęcim 2019.

https://oswiecim.pl/oswiecim-obchody-228-rocznicy-uchwalenia-konstytucji-3-maja/25065/