08
Marca
2019

Marzanna i wielkanocne Pucheroki warsztat

Rozpoczęliśmy wiosenne zajęcia edukacyjno – warsztatowe  „MARZANNA I WIELKANOCNE PUCHEROKI”. Zajęcia będą trwały do 21 marca, kiedy to z okazji pierwszego dnia wiosny wyruszymy w paradzie Pucheroków z kukłami Marzanny nad rzekę Sołę aby pożegnać zimę.

Warsztaty skierowane są do dzieci z przedszkolnych grup „zerowych” oraz uczniów klas I – III szkół podstawowych. 

Podczas zajęć dzieci poznają staropolski zwyczaj Topienia Marzanny  opisany już w XV w.,  a także drugi mniej znany obrzęd związany z Niedzielą Palmową, Krakowskie Pucheroki, z XVII wieku.

Po prezentacji opowiadającej o zwyczajach i obrzędach nawoływania wiosny, uczestnicy wykonują szpiczaste i puchate czapy Pucheroków oraz każda klasa tworzy własną kukłę Marzanny.

Fotorelacja – grupy biorące udział w zajęciach.

SP nr 4 klasa 1b

SP nr 3 klasa 1

SP nr 1 klasa 1a

MP nr 14 grupa 3

MP nr 8 (Serafitki) gr. starszaki

SP nr 5 klasa 2 a

SP nr 1 klasa 1 a

Przedszkole Przygoda

SP nr 1 klasa 3 a

MP nr 16

Przedszkole  Promyczek „Minionki”

SP nr 4 klasa 3 b

MP 14  grupa 4

SP nr 3 klasa 2

Przedszkole  Promyczek  „Puchatki”