11
Stycznia
2018

Monografia. Oświęcim miasto pogranicza

Muzeum Zamek w Oświęcimiu  jest coraz bliżej wydania monografii miasta, w dniu 11 stycznia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady d/s Monografii  Miasta Oświęcim.

W spotkaniu uczestniczyli: dr hab. Bożenia Czwojdrak (UŚ) – redaktor naczelny, redaktorzy; dr hab. Piotr Węcowski (UW), dr hab. Kazimierz Miroszewski (UŚ) oraz członkowie Rady.

Prace nad monografią miasta rozpoczęły się w 2015 r. Redaktorzy powołali zespół dwudziestu ośmiu badaczy naukowych z różnych ośrodków uniwersyteckich, którzy pracując nad swoimi artykułami przeprowadzili różnorodne kwerendy źródłowe w głównych archiwach m.in. w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Lwowie, Wiedniu oraz Opawie. Badania przyniosły szereg nowych, nieznanych i ciekawych informacji na temat dziejów miasta i jej mieszkańców od czasów średniowiecznych aż do współczesności.

W 2017 roku teksty autorów monografii, po zatwierdzeniu przez redaktorów, zostały poddane recenzji dwóch niezwiązanych z monografią naukowców. Recenzentami byli: prof. dr hab. Zdzisław Noga – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek – Uniwersytet Śląski.

Obecnie Muzeum Zamek podpisało umowę z Wydawnictwem Uniwersytetu Warszawskiego na skład i druk monografii miasta. Mamy nadzieję, że we wrześniu 2018 roku mieszkańcy miasta i wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się monografią miasta pt.: „Oświęcim – miasto pogranicza”.