11
Lutego
2018

Niepodległa 2018 Legioniści w Oświęcimiu

Projekt NIEPODLEGŁA 2018 przygotowany przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu to cykl spotkań którym towarzyszy wykład, spektakl czy działania warsztatowe, a to wszystko w celu przybliżenia dziedzictwa kulturowego, uświadomienie  i  zrozumienie  roli  wartości  narodowo – patriotycznych w życiu człowieka, a także poszerzenie wiedzy o miejscową historię. Poznanie historii naszego miasta na tle ogólnoeuropejskich i ogólnopolskich wydarzeń pozwoli lepiej zrozumieć, że lokalna tożsamość, otwarty patriotyzm i współpraca są wartościami, które wzbogacają każdą społeczność, zachęcają wszystkich mieszkańców do zaangażowania na rzecz wspólnego dobra lokalnego oraz potrafią osiągnąć ponad lokalny wydźwięk.

Legioniści w Oświęcimiu – to pierwsze spotkanie nawiązujące do pobytu brygadiera Józefa Piłsudskiego w Oświęcimiu w dniu 7 lutego 1915 roku. Przy tablicy upamiętniającej to wydarzenie na Rynku Głównym złożyliśmy kwiaty, przy honorowej warcie żołnierzy Jednostki Strzeleckiej 2004 Oświęcim im. s. por Eligii Leopoldyny Staweckiej.

W zamku czekały na uczestników liczne atrakcje: karta werbunkowa, pamiątkowa pieczęć z pierwszego spotkania w ramach Niepodległa 2018, spektakl oraz wykład dr Andrzeja Małysy.

Kolejne spotkanie 22 kwietnia  pt. „Fotografia z frontu”.