7
Maja
2017

O sztukach wszelakich – konkurs

Wydarzenie – Jarmark Kasztelański skierowany jest również do młodych mieszkańców miasta i powiatu. Muzeum Zamek w Oświęcimiu chcąc przybliżyć historię epoki średniowiecza zaprasza do udziału w dziecięcym konkursie teatralnym O sztukach wszelakich, teatr jarmarczny”.

Konkurs nawiązuje do teatrów popularnych w średniowieczu i renesansie. Ma ukazać charakter wędrownych zespołów prezentujących widowiska na jarmarkach.

Celem konkursu jest popularyzowanie historii i dziedzictwa kulturowego ziemi oświęcimskiej, rozwijanie wrażliwości estetycznej i wzbogacanie osobowości dzieci poprzez edukację teatralną, zainteresowanie tradycją i obyczajami teatru narracyjnego, powszechnego w średniowieczu.

Przesłuchania zaplanowano na 26 kwietnia 2017 r.

Prezentacje laureatów konkursu odbędą się na Rynku Głównym 07 maja 2017 r. o godz.10.30 podczas trwania VIII Jarmarku Kasztelańskiego.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do dnia 10 kwietnia 2017 r. na adres: Muzeum Zamek w Oświęcimiu, ul. Zamkowa 1,  32-600 Oświęcim, tel. (33) 842 44 27; email: monika.sitek@muzeum-zamek.pl

Uczestnicy będą mieli do wyboru scenariusze, przystosowane do kategorii wiekowej, na podstawie których przygotują krótką (10 -15 minutową) prezentację sceniczną.

* Dostarczone materiały stanowią własność Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Muzeum oświadcza, że posiada niezbędne prawa autorskie do użytkowania dostarczonych materiałów i przekazuje je jedynie w zakresie niezbędnym do wykorzystania w ramach współpracy. Niniejszym Muzeum nie wyraża zgody na wykorzystywanie dostarczonych materiałów w innych celach niż związane ze współpracą z Muzeum.

Szczegółowe informacje, regulamin i karta zgłoszenia zostały rozesłane do szkół, przedszkoli, ośrodków kultury i świetlic w mieście i powiecie oświęcimskim.

Do pobrania regulamin i karta zgłoszenia, scenariusze:

REGULAMIN KONKURSU i KARTA ZGŁOSZENIA

Scenariusze Przedszkola: balpasowanieturniej-slubowanieturniej-smok

Scenariusze Szkoła Podstawowa: nadanie-przywilejusad-kasztelanskiTargturniej-slubowanie