1
Marca
2017

Ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego

Realizując cele statutowe w zakresie ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego, od marca br. Muzeum Zamek uczestniczy w pilotażowym programie bezinwazyjnego osuszania średniowiecznych murów wieży zamkowej. Zamontowane przez firmę urządzenie osuszanie działające w technologii BIODRY, jest przykładem połączenia innowacyjnej myśli technologicznej z nowoczesną konserwacją XIII wiecznej zabudowy wzgórza zamkowego.

Metoda wykorzystuje zjawisko powstawania pola elektrycznego w zawilgoconym murze. Proces osuszania polega na wytworzeniu odmiennych pól elektromagnetycznych, które mają zniwelować różnice potencjału występującego w systemie kapilarnym muru. W wyniku modyfikacji ładunków elektrycznych wody w kapilarach następuje neutralizacja siły wznoszącej cząsteczki wody ku górze. Pożądany efekt osuszania uzyskuje się od 3 do 36 miesięcy.

DSC_0978