14
Maja
2018

Od lunety do rakiety – warsztaty

Na długo przed wynalezieniem lunety ludzie spoglądali w niebo, obserwowali gwiazdy i planety.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu od 14 maja rozpoczyna cykl zajęć edukacyjno-warsztatowych „OD LUNETY DO RAKIETY – obserwacje nieba na przestrzeni wieków”, skierowanych do uczniów klas 2 – 7 szkół podstawowych.

Warsztaty powiązane są ze zwiedzaniem wystawy czasowej pt. „Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych”, która wprowadzi uczniów w tematykę i przybliży rozwój astronomii – 400 lat ewolucji lunety i teleskopu – od narzędzia pozwalającego na obserwację nowych zjawisk na niebie do precyzyjnego przyrządu pomiarowego.

Dodatkowo zajęciom towarzyszyć będzie krótka prezentacja multimedialna. Natomiast podczas warsztatów uczniowie wykonają własne modele rakiet kosmicznych, a atrakcją będzie stworzenie przez wszystkie klasy jednej zamkowej MEGA RAKIETY

A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne. (…) A zatem, jeżeli godność nauk mamy oceniać według ich przedmiotu, to bez porównania najprzedniejszą z nich będzie ta, którą nazywają astronomią…

Mikołaj Kopernik

Zajęcia odbywać się będą do 18 maja. Uwaga! Brak wolnych miejsc, nie przyjmujemy już zgłoszeń.

Zdjęcia z zajęć: