6
Marca
2017

Panna Marzanna – warsztaty

Marzymy już wszyscy o wiośnie, słońcu i zieleni dlatego też Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza dzieci wraz z nauczycielami klas I – VI szkół podstawowych do udziału w wiosennych zajęciach edukacyjno – warsztatowych „PANNA MARZANNA – o obrzędach przywoływania wiosny”, w dniach od 6 do 17 marca 2017.

Wiosenne warsztaty związane z obrzędem topienia marzanny, Muzeum Zamek organizuje cyklicznie, co dwa lata, bowiem cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Przygotowanie marzanny, oczywiście z ekologicznych materiałów, jak słoma, patyki, bibuła, szmatki i możliwość udziału w przemarszu wszystkich grup nad Sołę w kolorowym korowodzie jest wielką atrakcją w pierwszy dzień wiosny. Pod opieką straży pożarnej wszystkie marzanny zostają spalone, tylko ta jedna, najpiękniejsza płynie do morza na znak, że do naszego miasta wiosna już zawitała.

Celem zajęć jest przybliżenie uczniom polskich zwyczajów i obrzędów związanych z nadejściem wiosny. W części warsztatowej, każdy z uczestników wykona małą Marzannę, którą zabierze ze sobą do domu, a wybrana grupa uczniów, dużą klasową kukłę Marzanny z którą będą szli w korowodzie nad Sołę 21 marca. 

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat muzeum od 13 lutego 2017 pod numerem tel. 33 842 44 27 – ilość grup ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Koszt warsztatów 7 zł od dziecka.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest obecność grupy 21 marca o godz. 10.00 na wspólnym przemarszu nad Sołę wraz z wykonanymi na warsztatach klasowymi Marzannami.

WAŻNE! Potwierdzeniem zapisu telefonicznego jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia formularz zgłoszenia na adres e-mail: monika.sitek@muzeum-zamek.pl

Więcej informacji:Panna Marzanna oferta formularz

7

Panna marzanna plakat