16
Sierpnia
2019

Pierwsze powstanie śląskie

W nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r. wybuchło I powstanie śląskie. Zryw ludności Górnego Śląska gorąco wspierali mieszkańcy ówczesnego powiatu oświęcimskiego. Ochotnicy z Oświęcimia i okolic wyruszyli na pomoc Górnoślązakom, aby wziąć udział w walkach.

Organizowano także szeroko zakrojoną akcję pomocy ludności po stłumieniu powstania. 25 sierpnia 1919 r. powołano Komitet Niesienia Pomocy Górnoślązakom, którego przewodniczącym został burmistrz Roman Mayzel. Wsparcia udzielano najczęściej na miejscu. Organizowano wiece, prowadzono zbiórki żywności i pieniędzy. Z powodu represji w „osadzie barakowej” na Zasolu schronienia udzielono znacznej części Górnoślązaków oraz młodzieży powstańczej. Po upadku powstania w osadzie tej stacjonowało również dowództwo Straży Granicznej Górnego Śląska i oddział Milicji Górnośląskiej.

30 grudnia 1920 r. zorganizowano Powiatowy Komitet Plebiscytowy z Aleksandrem Orłowskim w roli sekretarza. Komitet ten rozwinął szeroką akcję organizacyjną, kulturalną i propagandową. Wierzono, że Oświęcim ze względu na bliskie stosunki ze Śląskiem może mieć duże znaczenie dla sprawy plebiscytowej.

Więcej informacji na temat pomocy niesionej powstańcom znajdą Państwo  w muzeum Ratuszu. Polecamy także artykuł dotyczący 100 rocznicy powstań śląskich na stronie Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach:

http://muzeumkety.blogspot.com/2019/08/100-rocznica-powstan-slaskich.html#more

Fotografie ze zbiorów NAC:

  • Zgromadzenie podczas przemówienia Romana Mayzla, prezesa oddziału Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich w Oświęcimiu.
  • Związek Powstańców Śląskich w Oświęcimiu – wręczenie Krzyża na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi.