11
Lutego
2018

Projekt Niepodległa 2018

W związku z przypadającą setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej roku szkolnego 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej” Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza wszystkich zainteresowanych, na cykl wykładów w ramach projektu „Niepodległa 2018”.

Na spotkaniach zostaną zaprezentowane wybrane zagadnienia związane z okresem walk Polaków o niepodległość w trakcie I wojny światowej, poszerzonych o lokalną historię Oświęcimia.

Celem projektu jest przybliżenie dziedzictwa kulturowego, uświadomienie  i  zrozumienie  roli  wartości  narodowo-patriotycznych w życiu człowieka, a także poszerzenie wiedzy o miejscową historię. Poznanie historii naszego miasta na tle ogólnoeuropejskich i ogólnopolskich wydarzeń pozwoli lepiej zrozumieć, że lokalna tożsamość, otwarty patriotyzm i współpraca są wartościami, które wzbogacają każdą społeczność, zachęcają wszystkich mieszkańców do zaangażowania na rzecz wspólnego dobra lokalnego oraz potrafią osiągnąć ponad lokalny wydźwięk.

Prelekcjom towarzyszyć będą wydarzenia artystyczne i warsztatowe.

Pierwszy wykład odbędzie się 11 lutego br. o godzinie 15.00 w Muzeum. Zostanie na nim poruszona tematyka pobytu Legionistów w Kętach, ze szczególnym uwzględnieniem uroczystej wizyty brygadiera Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy w Oświęcimiu w lutym 1915 r.

Wykład przedstawi dr Andrzej Małysa  „Pobyt I Brygady Legionów Polskich w Kętach i okolicy w 1915 roku”.

Prelekcja zostanie wzbogacona etiudą teatralną w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego w Bielsku-Białej obrazującą to wydarzenie. Uczestnicy spotkania będą mieli także możliwość zwiedzenia rekonstrukcji okopu i półziemianki z czasów I wojny światowej, a chętnym zostanie wydana „karta werbunkowa”.

Kolejne spotkania w ramach projektu „Niepodległa 2018” planowane są w kwietniu, czerwcu oraz w listopadzie 2018 r. Na poszczególnych wykładach zostaną poruszone kwestie, m.in.:

  • postępu w dziedzinie fotografii w czasie I w. ś. i jej wpływu na dokumentowanie wydarzeń historycznych,
  • rozwoju technik wojskowych ze szczególnym uwzględnieniem sił powietrznych,
  • skutków geopolitycznych zakończenia I w. ś. i roli Oświęcimia w kształtowaniu się granic niepodległej Polski.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie. Szczegółowe terminy kolejnych spotkań podawane będą w aktualnościach. Więcej informacji pod numerem tel. 33 842 44 27.

Zapraszamy!!!