23
Maj
2017

Projekt Oświęcim Miasto 2 Kultur

Muzeum Zamek oraz Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu zakończyło wspólny projekt edukacyjno warsztatowy „OŚWIĘCIM. MIASTA 2 KULTUR”, który skierowany był do szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych powiatu oświęcimskiego w roku szkolnym 2016/17.

Projekt miał na celu przedstawienie całości obrazu historii naszego miasta oraz wpływu społeczności chrześcijańskiej oraz żydowskiej na jego rozwój w XIX i pocz. XX wieku.

Poznanie historii, różnorodności etnicznej i religijnej naszego miasta z pewnością pozwoliło uczniom zrozumieć, że wielokulturowość oraz otwarty patriotyzm są wartościami, które wzbogacają każdą społeczność, zapewniają pokojowe sąsiedztwo i zachęcają wszystkich mieszkańców do zaangażowania na rzecz wspólnego dobra lokalnego.

Uczestnicy lekcji muzealnych w Muzeum Zamek, brali udział w interaktywnych warsztatach w oparciu o karty pracy w przestrzeni wystawy stałej „W Królewskim Mieście Oświęcimiu”, ukazującej obraz historii miasta Oświęcimia w XIX i XX wieku.

Natomiast w Muzeum Żydowskim uczniowie uczestniczyli w warsztatach detektywistycznych w oparciu o analizę historycznych fotografii i zabytków, poznawali historię żydowskich mieszkańców przedwojennego Oświęcimia.

W projekcie wzięło udział  10 szkół z miasta i powiatu w tym 13 grup klasowych.

  1. Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu
  2. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach
  3. Gimnazjum Gminne Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu
  4. Gimnazjum Gminne nr 1 im. Mjr. Piotra Szewczyka w Rajsku
  5. Powiatowy Zespół Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu
  6. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1 w Kętach
  7. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nowej Wsi
  8. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu
  9. Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu
  10. Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu

Dziękujemy za udział w projekcie oraz duże zaangażowanie uczniów i nauczycieli.

W czerwcu odbędzie się podsumowanie projektu, na które już serdecznie zapraszamy.