Historia ratuszu

1863

W wielkim pożarze miasta spłonął stary ratusz pochodzący prawdopodobnie z XVI wieku, usytuowany w środkowej części rynku.

1873

Zakupiono od Anny Kowalskiej grunt pod budowę nowego magistratu.

1874 -75

Budowa budynku ratusza, początkowo kierowana przez oświęcimskiego budowniczego Leopolda Michla, następnie przez budowniczego z Białej, Emanuela Rosta.

1875

(wrzesień) Odnotowano, że inżynier Emanuel Rost  „…wykończył już wszystkie wewnętrzne mury, sklepienia i schody tego budynku, należy mu wypłacić stosownie do ugody dalszą zaliczkę w kwocie 2000 zł na rachunek tej budowli…”

Budynek ratusza ogrzewany był przez 5 pieców żelaznych zakupionych w  wiedeńskiej firmie Geburtha. Instalację spalinową do tych pieców wykonał blacharz Eberson.

 

1 listopada 1875

PRZENIESIENIA URZĘDU MAGISTRATU DO NOWEJ SIEDZIBY.

 

1876

Zamontowano  na  fasadzie budynku zegar z firmy C. Weissa w Głogowie, który działał do początku XX stulecia.

Ratusz pełnił swą funkcję do wybuchu II wojny światowej.

 

 

1939 - 45

Niemieckie władze okupacyjne włączyły Ratusz do systemu obrony przeciwartyleryjskiej centrum miasta poprzez połączenie go podziemnym korytarzem z bunkrem  usytuowanym w środkowej części Rynku.

po 1945

W okresie powojennym obiekt przejęty został przez władze komunistyczne, był siedzibą Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (lub Powiatowego UBP w Białej), a następnie aż do lat 70-tych znajdowała się tu komenda Milicji Obywatelskiej oraz Wojskowa Komisja Uzupełnień.  

po 1980

W  budynku „ratusza” rezydowało: Towarzystwo Miłośników Ziemi Oświęcimskiej, Rada Osiedla Starego Miasta oraz związany z nią Klub „Oświęcimska Starówka”.

 

2018

Po renowacji budynku, Ratusz w dniu 20 lipca zostaje otwarty jako nowy oddział Muzeum Zamek w Oświęcimiu.