28
Styczeń
2020

10 lat Muzeum Zamek w Oświęcimiu

SZANOWNI PAŃSTWO,

Niektórzy powiedzą, że to już 10 jubileusz, inni, że dopiero dziesiąty.

Mam świadomość, że 10. jubileusz nie jest specjalnie solennym jubileuszem, szczególnie jeśli odwołamy się do 1801 roku, kiedy to powstało pierwsze muzeum w Polsce.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu jest jedną z najmłodszych instytucji kultury w mieście, a swoją działalność rozpoczęło 1 stycznia 2010 r., powstało na bazie pamiątek zgromadzonych przez Zbiory Historyczno-Edukacyjne, które funkcjonowały jako jeden z działów Oświęcimskiego Centrum Kultury w latach 1993-2009. (…)

Z okazji jubileuszu przypominamy osoby, których życzliwość i pomoc towarzyszyła naszym początkom i nadal nam towarzyszy. Do tych osób należy Elżbieta Skalińskia Dindorf, Józef Figura. Słowa podziękowania kieruję także do dr hab. Katarzyny Barańskiej, Włodzimierza Palucha, Wiesława Czarnika, osób z Rady Osiedla Starego Miasta Oświęcimia i Klubu „Oświęcimska Starówka”., oraz niestety już nieistniejącego Towarzystwa Miłośników Ziemi Oświęcimskiej. Miałam możliwość poznania tych osób i współpracy. Wszystkim serdecznie dziękuję za wsparcie i życzliwość. (…)

W ramach ochrony dziedzictwa jako Muzeum gromadzimy i sprawujemy pieczę nad muzealiami, zabytkami, które opowiadają historię naszej małej ojczyzny, są przedmiotami o trwałej wartości kulturowej, historycznej, naukowej, poznawczej, estetycznej. Zaczątek przyszłych zbiorów muzealnych to 147 eksponatów przekazanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Oświęcimskiej. Od tego momentu kolekcja bardzo się rozrosła.

Pragniemy serdecznie podziękować osobom dla których pamiątki rodzinne są ważnym świadkiem historii naszego miasta i postanowiły przekazać je do naszego Muzeum, aby wszyscy mogli doświadczać „spotkania z historią”. Słowa podziękowania należą się Janowi Ptaszkowskiemu, Elżbiecie Skalińksiej Dindorf, Antoninie Januszyk, Tadeuszowi Firczykowi, Włodzimierzowi Paluchowi, Mieczysławowi Jakuczkowi, Alicji Złahoda, Janinie Paszek, Wiesławie Lehnert, Józefowi Gonciarczykowi i wielu, wielu innym.

Rola muzeum zmienia się na przestrzeni lat. Dzisiaj coraz częściej odwiedza się muzea nie tylko po to, aby zobaczyć wystawy i ekspozycje, ale by poczuć, dotknąć, przeżyć i zrozumieć historię czy dane wydarzenie. Nasz cel jest jeden: popularyzacja historii, a poprzez organizację różnorodnych wydarzeń historycznych, artystycznych, naukowych, muzycznych i edukacyjnych staramy się ten cel osiągnąć. Będąc organizatorem licznych wydarzeń kulturalnych dane nam było poznać wiele osób, stowarzyszeń dzięki którym mogliśmy ciekawie i interesująco prezentować historię i nawiązywać do historii. To m.in. bractwo Milites związane z naszym Muzeum, Bractwo Leo Corde z Bytomia, Nomina Rose z Nowego Sącza, Mme Chantberry, grupa Powstańca Śląskiego, a z Oświęcimia – Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa na Zamku”, Stowarzyszenie Miłośników Historii i Zabytków Ziemi Oświęcimskiej, Klub „Oświęcimska Starówka”, Jednostka Strzelecka im. Leopoldyny Staweckiej z Oświęcimia, Ochotnicza Straż Pożarna w Oświęcimiu i wielu innych za co dziękuję i mam nadzieję na dalszą owocną współpracę. (…)

Można powiedzieć, że muzeum to miejsce , gdzie przeszłość służy przyszłości. Miejsce, które poprzez eksponaty, wystawy opowiada o dziedzictwie przeszłości.

W ciągu minionej dekady zorganizowaliśmy ponad 60 wystaw czasowych współpracując z licznymi instytucjami muzealnymi, oświatowymi i kulturalnymi w zakresie popularyzowania dziejów. Z tego miejsca dziękuję tym wszystkim, którzy pomogli nam zaprezentować w naszym Muzeum różnorodne wystawy czasowe: muzeom, pasjonatom historii, kolekcjonerom, mieszkańcom, Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, Księżom Salezjanom, Siostrom Serafitkom, Klubowi Filatelistów i Numizmatyków przy Oświęcimskim Centrum Kultury. Dziękuję za wsparcie i zaufanie, za to że powierzacie nam swoje najcenniejsze pamiątki, a mieszkańcy i turyści mogą je zobaczyć i „dotknąć” historii.

Przy tej szczególnej okazji jaką jest 10. Jubileusz Muzeum Zamek w Oświęcimiu pragniemy przyznać honorowy tytuł

Przyjaciela Muzeum „AMICUS” 2020 

w uznaniu za nieoceniony wkład w rozwój i promocję instytucji, owocną współpracę i wspierania misji popularyzowania historii miasta Oświęcimia oraz okazaną życzliwość następującym osobom:

Januszowi Chwierutowi Prezydentowi Miasta Oświęcim

dr hab. Katarzynie Barańskiej – Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Bożenie Czwojdrak – Profesor Uniwersytetu Śląskiego

Janinie Paszek

Tadeuszowi Firczykowi

Włodzimierzowi Paluchowi

Mieczysławowi Jakuczek

Józefowi Gonciarczykowi

Apolonii Maj – Dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury

Siostrze Agnes – Przełożonej Prowincjonalnej Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (Serafitek) w Oświęcimiu

Bogusławowi Sobali – Przewodniczącemu Rady Osiedla – Stare Miasto Oświęcim

Pawłowi Hudzikowi – Kierownikowi Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku- Białej

Tomaszowi Kuncewiczowi – Dyrektorowi Żydowskiego Centrum w Oświęcimiu

Leszkowi Palusowi – Dyrektorowi Biblioteki – Galeria Książki w Oświęcimiu

Ks. Dariuszowi Bartocha – Dyrektorowi Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

Jerzemu Demskiemu – Prezesowi Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury – „Grupa na Zamku” Oświęcim

Zawsze serdecznie zapraszamy w nasze progi. Zapraszamy do współpracy oraz aktywnego udziału w projektach i przedsięwzięciach Muzeum.

 

Dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu Wioletta Oleś

fot. Dominik Smolarek / fot. Muzeum Zamek