30
Styczeń
2019

Edukacja Muzealna

Muzeum Zamek w Oświęcimiu od samego początku swojej działalności prowadzi edukację muzealną skierowaną do dzieci z grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i średnich, grup uczestników indywidualnych czy chętnie przyjmowanych zajęć rodzinnych.

Od 2014 roku muzeum prowadzi cykl całorocznych warsztatów edukacyjnych BEZ SZKOLNEJ ŁAWY. Oferta z roku na rok wzbogacana jest o nowe tematy i projekty. Warsztaty związane są z tematyką historyczną, w tym historią miasta Oświęcimia oraz etnograficzną. Zajęcia mają na celu rozbudzenie wyobraźni i twórczej kreatywności uczestników, zachęcenie do poznawania dziedzictwa miasta Oświęcimia, pielęgnowania zwyczajów i obrzędów oraz dostarczania wiedzy i informacji na temat dziejów Polski i świata. Warsztaty składają się zawsze z dwóch części: merytorycznej z prezentacją multimedialną oraz plastycznej – twórczej.

Oprócz zajęć warsztatowych w tej ofercie znajdują się lekcje muzealne, które odbywają się w przestrzeni stałej ekspozycji Muzeum Zamek oraz w nowym oddziale muzeum w Ratuszu.

Szczegółowa oferta: http://muzeum-zamek.pl/bez-szkolnej-lawy-warsztaty/

W muzeum prowadzone są także zajęcia cykliczne takie jak; Ferie w Muzeum, Wakacje na Zamku, Warsztaty Wiosenne czy Warsztaty Świąteczne często nawiązujące do obrzędowości i tradycji.

Ponadto przy wydarzeniach plenerowych takich jak Jarmark Kasztelański, Noc Muzeów, Święto Miasta Historycznie, Jesień Oświęcimska organizowane są warsztaty tematyczne, które mają formę interaktywną, zabawową i skierowane są do szerokiego, zróżnicowanego wiekowo grona odbiorców.

Muzeum Zamek organizuje wystawy czasowe, do tych wydarzeń prowadzone są także zajęcia edukacyjne, które mają na celu pokazanie wystawy i tematu który porusza w zupełnie innej odsłonie niż może zobaczyć zwykły odwiedzający. Często towarzyszy tym działaniom możliwość dotknięcia obiektów, uruchomienie ich, ubranie, jak i wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do wystawy (np. „Szopki krakowskie…”, „Pasy kontuszowe…”, „Ludzie listy piszą…”, „Koronkowa robota…” i wiele innych).

W pierwszym półroczu 2019 roku zapraszamy na następujące zajęcia:

Stała oferta – BEZ SZKOLNEJ ŁAWY – różnorodne tematy zajęć do wyboru przez nauczyciela.

„Ferie w Muzeum” – zajęcia cykliczne.

„Oczko w Oczko – sztuka heklowania” – warsztaty do wystawy czasowej.

„Marzanna – wiosna w tradycji” – warsztaty rodzinne.

„Marzanna i wielkanocne Pucheroki” – warsztaty wiosenne.

„Cesarskie cacko – jajko Faberge” – warsztaty świąteczne.

„Zgadnij co to?” – warsztaty do wystawy czasowej.

„Boże Ciało w tradycji” – warsztaty rodzinne.

Zapraszamy do udziału w edukacji muzealnej prowadzonej w Muzeum Zamek w Oświęcimiu oraz w nowym oddziale muzeum w Ratuszu. Zajęcia są reklamowane w aktualnościach na stronie internetowej Muzeum oraz na muzealnym portalu Facebook jak również w mediach lokalnych.

Kontakt:

Muzeum Zamek w Oświęcimiu, ul. Zamkowa 1, tel. 33/842-44-27

Ratusz, Rynek Główny 2, tel. 787-915-911