21
Wrzesień
2018

Jagiellonowie i ich świat – konferencja naukowa

Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Jagiellonowie i ich świat”, która odbędzie się w dniach 18-20 października 2018 roku.

Organizatorem jest Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Urząd Miasta Oświęcimia, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, to już trzecia konferencja z wymienionego cyklu, dwie wcześniejsze odbyły się w 2014 i 2016 roku.

Tematem tegorocznej konferencji jest „Polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonów”.

Naukowcy z różnych ośrodków w Polsce i zza granicy przedstawią w swoich referatach działalność Jagiellonów wobec biskupów, klasztorów i parafii. Poruszona zostanie polityka członków dynastii wobec różnych wyznań, a także indywidualna pobożność (religijność) wszystkich przedstawicieli dynastii zarówno w Królestwie Polskim, na Litwie jak i w państwach rządzonych przez tę dynastię od schyłku XIV do schyłku XVI wieku.

Konferencja ta wzbudza duże zainteresowanie w środowisku naukowym, do Oświęcimia przyjedzie niemal czterdziestu badaczy z Uniwersytetów w Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Warszawie, Lublinie, Olsztynie, Białymstoku, Toruniu, Poznaniu. Ponadto będziemy gościć naukowców z Opawy, Pragi i Brna. Zapowiada się zatem po raz kolejny niezwykle interesujące spotkanie z Jagiellonami.

W programie konferencji zaplanowano dla naukowców również zwiedzanie wystawy „W przestrzeniach historii. Dzieje miasta Oświęcimia” w Ratuszu – nowym  oddziale Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

Komitet organizacyjny: dr hab. Bożena Czwojdrak – Instytut Historii Uniwersytet Śląski, Wioletta Oleś – Dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu, prof. dr hab. Jerzy Sperka – Instytut Historii Uniwersytet Śląski, dr hab. Piotr Węcowski – Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski.

Zainteresowanych tematem konferencji i chęcia wysłuchania referatów zapraszamy do Muzeum Zamek – wstęp wolny.

PROGRAM KONFERENCJI:

CZWARTEK 18 października

10.30-11.00
Otwarcie konferencji

11.00 -11.20
Agnieszka Januszek-Sieradzka (Lublin). Pietas Jagiellonica. Życie religijne Jagiellonów w badaniach s. prof. Urszuli Borkowskiej (1935-2014).
11.20-11.40
Jarosław Nikodem (Poznań). Pobożność Giedyminowiczów (XIV-XV w.).
11.40-12.00
Krzysztof Ożóg (Kraków). Rex pius w świetle średniowiecznych zwierciadeł monarszych.
12.00-12.20
Monika Saczyńska (Warszawa). Mszy słuchanie, grzechów odpuszczanie. Przywileje indywidualne dla Jagiellonów w XV wieku. Przyczynek do pobożności monarszej późnego średniowiecza.

12.20-12.40
Przerwa kawowa

12.40-13.00
Agnieszka Nalewajek (Lublin). Tamquam verus christiane religionis zelator. Praktyki religijne króla Jana Olbrachta.
13.00-13.20
Adam Szweda (Toruń). Jagiellonowie jako władcy chrześcijańscy na forum pruskich zjazdów stanowych (do 1506 r.).

13.20-14.00 
Dyskusja

14.00-15.30
Przerwa obiadowa

15.30-15.50
Marek Walczak (Kraków). „Cierpiący król”. U źródeł formuły ikonograficznej nagrobka Kazimierza Jagiellończyka.
15.50-16.10
František Záruba (Praga). Kaple doby Jagellonské v Čechách.
16.10-16.30
Tomasz Ratajczak (Poznań). Architektura kaplic zamkowych Jagiellonów w Królestwie Polskim.

16.30-16.50
Przerwa kawowa

16.50-17.10
Wojciech Świeboda (Kraków). Pierwsi Jagiellonowie a inkwizycja papieska w Królestwie Polskim.
17.10-17.20
Přemysl  Bar (Brno). Husyci i husytyzm w politycznej korespondencji Władysława II Jagiełły i Witolda.

17.20-18.00 
Dyskusja

PIĄTEK 19 października

9.30-9.50
Martin Nodl (Praga). Jagiellonowie w Czechach i odnowienie arcybiskupstwa praskiego.
9.50-10.10
Janusz Grabowski (Warszawa). Polityka Jagiellonów wobec Kościoła na Mazowszu w latach 1462-1572. Wybrane problemy.
10.10-10.30
Patrycja Szwedo (Warszawa). Działania Kazimierza Jagiellończyka i jego synów wobec miast kościelnych w Wielkopolsce.
10.30-10.50
Petr  Kozák (Opawa). Mezi zbožností a politikou: Církevní „itinerář” prince Zikmunda Jagellonského za doby jeho pobytů v českých zemích, Uhrách a Polsku (1498-1506).

10.50-11.10
Przerwa kawowa

11.10-11.30
Tomasz Kempa (Toruń). Gdzie i w jakiej postaci funkcjonowały ograniczenia we wznoszeniu cerkwi prawosławnych w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie panowania Jagiellonów?
11.30-11.50
Michał Kulecki (Warszawa). Omówienie listu Zygmunta Starego do biskupa Ciołka, w którym król beszta swojego dyplomatę i zakazuje mu przyjęcia kapelusza kardynalskiego.
11.50-12.10
Katarzyna Gołąbek (Warszawa). Między królem a papieżem. Problem podwójnej obediencji a postawy polityczne biskupów w Królestwie Polskim w latach 1548-1564.
12.10-12.30
Wioletta Pawlikowska (Warszawa). Obsada biskupstw litewskich w XVI w.

12.30-13.00 
Dyskusja

13.00.-15.00
Przerwa obiadowa i zwiedzanie Ratusza

15.00-15.20
Jerzy Rajman (Kraków). Jagiellonowie wobec zakonu premonstratensów w Polsce w XV w.
15.20-15.40
Edyta Pluta (Kraków). Jagiellonowie a klasztory żeńskie w Małopolsce (do roku 1506).
15.40-16.00
Sobiesław Szybkowski (Gdańsk). Kazimierz Jagiellończyk wobec fundacji klasztoru brygidek w Elblągu.
16.00-16.20
Dorota Żurek (Kraków). Zapomniana fundacja królewska. Klasztor augustianów w Olkuszu 1387-1572.

16.20-16.40
Przerwa kawowa

16.40-17.00
Krzysztof Pietkiewicz (Poznań). Fundacje Bony dla cerkwi i duchownych prawosławnych.
17.00-17.20
Henryk Lulewicz (Warszawa). Polityka królowej Bony wobec wyznań chrześcijańskich w jej księstwach na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego.

17.20-18.00 
Dyskusja

SOBOTA 20 października

9.30-9.50
Piotr Guzowski (Białystok). Udział duchowieństwa w czasach jagiellońskich w opłatach na rzecz skarbu.
9.50-10.10
Dariusz Wróbel (Lublin). Duchowni w jagiellońskiej kancelarii i ich pozycja w radzie królewskiej.
10.10-10.30
Marek Ferenc (Kraków). Duchowni na dworze królewicza Zygmunta Jagiellończyka.

10.30-10.50
Przerwa kawowa

10.50-11.10
Anna Pytasz-Kołodziejczyk (Olsztyn). Rozwój sieci parafialnej na Podlasiu w XV-XVI w. a Jagiellonowie.
11.10-11.20
Dobrosława Horzela (Kraków). Witraże w kościele Bożego Ciała na Kazimierzu – fundacja jagiellońska?

11.20-12.00
Dyskusja i podsumowanie obrad.

Program konferencji do pobrania: III KONFERENCJA JAGIELLONOWIE I ICH ŚWIAT