19
Październik
2018

Konferencja „Jagiellonowie i ich świat”

W Muzeum Zamek w Oświęcimiu odbywa się III konferencja z cyklu Jagiellonowie i ich świat, tematem przewodnim jest „Polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonów”.

Pierwsza konferencja z tej serii miała miejsce w 2014 roku i nosiła tytuł „Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku”. Kolejna  odbyła się w roku 2016 pt. „Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów”.

Konferencja ta wzbudza duże zainteresowanie w środowisku naukowym, do Oświęcimia co dwa lata przyjeżdża coraz więcej badaczy z kraju i zza granicy m. in. z Uniwersytetów w Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Warszawie, Lublinie, Olsztynie, Białymstoku, Toruniu, Poznaniu. Jak również naukowcy z Opawy, Pragi czy Brna.

Podczas trzech dni konferencji, naukowcy przedstawiają w swoich referatach działalność Jagiellonów wobec biskupów, klasztorów i parafii. Poruszają politykę członków dynastii wobec różnych wyznań, a także indywidualną pobożność (religijność) wszystkich przedstawicieli dynastii zarówno w Królestwie Polskim, na Litwie jak i w państwach rządzonych przez tę dynastię od schyłku XIV do schyłku XVI wieku.

W programie konferencji organizatorzy zaplanowali dla naukowców zwiedzanie nowej wystawy „W przestrzeniach historii. Dzieje miasta Oświęcimia” w Ratuszu – drugim oddziale Muzeum Zamek w Oświęcimiu.