30
Sierpień
2018

Prezentacja monografii

Autorzy starali się, aby w dwóch tomach, mimo ich rozmiaru, stworzyć spójny obraz miasta i ziemi oświęcimskiej, tak by publikacja ta stała się lekturą przyjemną i wartościową zarówno dla historyków, jak i miłośników Oświęcimia.

Tom I monografii zawiera prezentację dziejów ziemi oświęcimskiej oraz analizę kulturalnych aspektów funkcjonowania miasta. Tom II obejmujący dzieje miasta, został podzielony na dwie części poświęcone zmianom ustrojowym, rozwojowi przestrzennemu i gospodarczemu oraz życiu religijnemu.

Monografię można zakupić w kasie Muzeum Zamek jak również w drugim oddziale muzeum, w Ratuszu.

Zapraszamy.