01
Wrzesień
2019

Święto Miasta Historycznie

3 września każdego roku obchodzimy Święto Miasta, dzień ustanowiony uchwałą Rady Miasta na pamiątkę daty 3 września 1291 roku – jednej z pierwszych dat związanych z Oświęcimiem już jako miastem.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu przyłączając się do miejskich  obchodów organizuje wydarzenie pod nazwą Święto Miasta Historycznie podczas którego  promuje historię i dziedzictwo miasta Oświęcimia. Tematem przewodnim tegorocznego Święta Miasta Historycznie jest 80 rocznica wybuchu II wojny światowej oraz 73 pułk piechoty związany z miastem od 1926 roku.

Na wydarzenie składają się TRZY ODSŁONY: otwarcie wystawy czasowej „Nikt nie wierzył… a jednak wojna”, Rodzinna Ścieżka Historyczna oraz Szkolna Ścieżka Historyczna.

Za nami już pierwsza odsłona tego wydarzenia, otwarcie wystawy czasowej „Nikt nie wierzył… a jednak wojna”.

Druga Odsłona Święta Miasta Historycznie to Rodzinna Ścieżka Historyczna, która odbyła się 30 sierpnia, a skierowana była do dzieci i młodzieży z rodzicami i opiekunami.

Poprzez interaktywne i kreatywne warsztaty historyczne przedstawiliśmy 73 pułk piechoty, który stacjonował w przedwojennych koszarach oświęcimskich już od 1926 roku, opowiedzieliśmy o pierwszych dniach wybuchu II wojny światowej w naszym mieście prezentując uczestnikom nową wystawę czasową „Nikt nie wierzył… a jednak wojna”.  Przedstawiliśmy uzbrojenie, wyposażenie ówczesnych żołnierzy i replikę Tankietki TKS, która prezentowana była przez dwa dni na dziedzińcu zamkowym.

Podczas Ścieżki Rodzinnej uczestnicy ozdabiali plecaki rysując emblemat 73 pułku piechoty, odkrywaliśmy punkty strategiczne obserwując miasto z wieży zamkowej, należało także odszyfrować wiadomość i zrobić sobie „selfie”z tankietką, a następnie udać się do Ratusza aby dowiedzieć się m.in. o orkiestrze 73 pułku piechoty.

Przed nami ostatnia odsłona wydarzenia Szkolna Ścieżka Historyczna, już 5 września wezmą w niej udział uczniowie szkół podstawowych z miasta i powiatu. Będą to warsztaty interaktywne i plastyczne z prezentacją multimedialną, odbędzie się także oprowadzanie po wystawie czasowej „Nikt nie wierzył… a jednak wojna”. Dla uczestników przygotowano zadania do wykonania m.in. w wieży zamkowej, gdzie zlokalizowany zostanie punkt obserwacyjny. Kolejnym miejscem na trasie ścieżki będzie muzeum Ratusz, tam uczniowie dowiedzą się o komendancie garnizonu ppłk Władysławie Kiełbasie oraz o orkiestrze wojskowa 73 pułku piechoty.