10
Wrzesień
2019

Bez Szkolnej Ławy

Edukacja muzealna to jeden z najważniejszych elementów funkcjonowania współczesnych muzeów. Muzea, poprzez posiadanie licznych eksponatów i wystaw o różnorodnej tematyce, mają ogromny potencjał edukacyjny, który można wykorzystać, aby w sposób ciekawy przedstawić historię, kulturę, tradycję ludową, a tym samym zachęcić dzieci i młodzież do nauki oraz odkrywania świata.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu, od początku swojej działalności, dostrzega wartość edukacji muzealnej realizując bogaty program edukacyjny.

Zapraszamy do zapoznania się z całoroczną ofertą edukacyjną dla szkół i przedszkoli „BEZ SZKOLNEJ ŁAWY” – zawierającą prawie czterdzieści tematów warsztatów i lekcji muzealnych, odpowiednio dostosowanych do wieku uczestników.

 

MIEJSCE:

Muzeum Zamek w Oświęcimiu (ul. Zamkowa 1),  Ratusz (Rynek Główny 2).

 

CHARAKTRYSTYKA OFERTY:

Warsztaty związane są z tematyką historyczną, w tym historią miasta Oświęcim oraz etnograficzną. Zajęcia mają na celu rozbudzenie wyobraźni i twórczej kreatywności uczestników, zachęcenie do poznawania dziedzictwa miasta Oświęcim, pielęgnowania zwyczajów i obrzędów oraz dostarczania wiedzy i informacji na temat dziejów Polski i świata.

Warsztaty składają się z dwóch części: merytorycznej z prezentacją multimedialną oraz plastycznej – twórczej.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są także w przestrzeniach wystaw stałych i czasowych, w ramach wydarzeń organizowanych przez Muzeum, podczas świąt patriotycznych oraz cyklicznie z okazji Święta Miasta jako projekt Święto Miasta Historycznie.

Oprócz lekcji muzealnych, zapraszamy grupy szkolne i przedszkolne do zwiedzania wieży zamkowej, ekspozycji stałych i czasowych w Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Natomiast w Ratuszu zapraszamy do zwiedzania wystawy stałej „W przestrzeniach historii. Dzieje miasta Oświęcimia”, która ukazuje w ciekawy, nowoczesny i interaktywny sposób 800 lat historii naszego miasta.

 

ZAPISY:

Zapisy będą przyjmowane od 16 września 2019 r. pod numerem telefonu: Zamek 33 / 842 – 44 – 27, Ratusz: 787 – 915 – 911 (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja).

Każde zgłoszenie telefoniczne należy potwierdzić wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres mailowy: kasia.krajewska@muzeum-zamek.pl

 

OFERTA:

OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI 2019-2020

FORMULARZ:

Formularz zgłoszenia


Zdjęcia z zajęć w Ratuszu: