Regulamin Muzeum

REGULAMIN OTWARCIE RATUSZA


Regulamin Muzeum Zamek w Oświęcimiu 

Regulamin określa zasady zwiedzania i korzystania ze zbiorów Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

§ 1

Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach. Zwiedzanie odbywa się zawsze w obecności pracownika Muzeum.

§ 2

Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w następujących godzinach:

Październik – Kwiecień poniedziałek – czwartek
piątek
sobota
niedziela
10.00 – 16.00
10.00 – 15.00
nieczynne
11.00 – 15.00
Maj poniedziałek – wtorek / czwartek
środa
piątek
sobota
niedziela
10.00 – 16.00
10.00 – 18.00
10.00 – 15.00
nieczynne
11.00 – 15.00

 

Czerwiec – Wrzesień poniedziałek
wtorek – piątek
sobota /niedziela
nieczynne
10.00 – 18.00
11.00 – 18.00

Ostatnie wejście do Muzeum możliwe jest najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem.

§ 3

Wprowadza się dla zwiedzających następujące opłaty za wstęp do Muzeum:

Zamek

 • bilet normalny  10 zł/osoba
 • bilet ulgowy 6 zł/osoba
 • bilet rodzinny 24 zł (do 5 osób w tym 1 lub 2 osoby dorosłe)
 • bilet grupowy 6 zł/osoba (od 10 do 25 osób, bez opiekunów)
 • bilet na wystawy czasowe 3 zł/osoba

Wieża

 • bilet normalny  6 zł/osoba
 • bilet ulgowy 4 zł/osoba
 • bilet rodzinny 14 zł (do 5 osób w tym 1 lub 2 osoby dorosłe)
 • bilet grupowy 4 zł/osoba (od 10 do 25 osób, bez opiekunów)

 

WTOREK

 • bezpłatny wstęp do Muzeum (ekspozycja stała i wieża zamkowa)
 • wystawy czasowe płatne 3 zł
 • istnieje możliwość wynajęcia przewodnika – usługa płatna

 

Inne

 • usługa przewodnicka 90 zł
 • wypożyczenie audio-przewodnika 10 zł/sztuka

§ 4

Akceptujemy:

 • Oświęcimską Kartę Rodziny – przy zakupie biletu na zamek, bezpłatne wejście na wieżę.
 • Oświęcimską Kartę Seniora – za okazaniem karty, ulgowy wstęp do Muzeum.
 • Oświęcimska Karta Mieszkańca – za okazaniem karty, bilet wstępu ze zniżką 25%.

§ 5

ZWIEDZANIE Z AUDIO PRZEWODNIKIEM

Audio-przewodniki dostępne są w języku: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, polskim. Audio-przewodnik może wypożyczyć osoba, która:

 • jest pełnoletnia
 • nie jest pod wpływem środków odurzających,
 • okaże aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • wypełni druk wypożyczenia: Załącznik nr 1 – dołączony do regulaminu
 • wniesie opłatę za wypożyczenie – 10 zł za jeden audio- przewodnik
 • audio-przewodniki dla grup wypożyczane są przewodnikowi.

Muzeum zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za nieoddanie lub zwrot uszkodzonego audio-przewodnika.

§ 6

Opłata ulgowa za jednorazowy wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem legitymacji:

 • uczniom i studentom,
 • emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami.
 • osobom posiadającym Oświęcimską Kartę Seniora.
 • osobom posiadającym Oświecimską Kartę Mieszkańca.

§ 7

Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje:

 • dzieciom do lat 7 (wejścia indywidualne)
 • opiekunom grup zorganizowanych,
 • Honorowym Obywatelom Miasta Oświęcimia,
 • pracownikom muzeów,
 • członkom Stowarzyszenia Muzealników Polskich,
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM),
 • członkom Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).

§ 8

W Muzeum pobiera się opłaty za przygotowanie i udostępnianie zbiorów do celów innych niż zwiedzanie, w szczególności za kopiowanie, sporządzanie reprodukcji lub fotografii.

§ 9

Z opłat obowiązujących w Muzeum w uzasadnionych przypadkach może zwolnić Dyrektor.

§ 10

Wejście do Muzeum grup zorganizowanych (liczących od 10 do 25 osób, bez opiekunów) musi być zgłoszone i potwierdzone co najmniej jeden dzień wcześniej.

Grupa zorganizowana zwiedza Muzeum z przewodnikiem (usługa przewodnicka w cenie biletu wstępu) – nie obowiązuje w dzień bezpłatny.  W tym dniu istnieje możliwość skorzystania z płatnej usługi przewodnickiej.

§ 11

W trosce o bezpieczeństwo zbiorów prosimy o dostosowanie się do następujących ograniczeń:

 • Dyżurny koordynator ma prawo odmówić wpuszczenia do Muzeum grup nie zgłoszonych wcześniej.
 • Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzenia przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowań w miejscach publicznych.
 • Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w szatni Muzeum płaszczy, dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych itp.
 • Na teren ekspozycji nie wolno wnosić i spożywać żywności, napojów oraz żuć gumy.
 • W Muzeum zabrania się palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 • Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Muzeum.
 • Nie należy dotykać eksponatów oraz siadać na meblach.
 • Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.
 • Osoby dorosłe zobowiązane są do opieki nad małymi dziećmi i odpowiadają za skutki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.
 • Muzeum mogą zwiedzać w tym samym czasie dwie grupy.