02
Lutego
2020

Spotkanie Świadków

W ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 75. rocznicy wyzwolenia miasta Oświęcim i byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau zapraszamy Państwa na szczególne wydarzenie – „Spotkanie Świadków”, które odbędzie się w Muzeum Zamek w Oświęcimiu w dniu 2 lutego 2020 r. o godz. 17.00.

Spotkanie to wieńczy przygotowany projekt historyczny „CZAS WOJNY 1939  – 1945”, podczas którego przedstawiane były wydarzenia i zagadnienia związane z II wojną światową na terenie ziemi oświęcimskiej.

„Spotkanie Świadków” to niezwykła okazja, aby móc usłyszeć głosy mieszkańców Oświęcimia, którzy przedstawią swoje cenne wspomnienia z czasów wojny. Pierwsze dni okupacji i kolejne tragiczne wydarzenia, które stały się udziałem poszczególnych osób, stanowią żywą lekcję historii dla pokoleń. Zachowane źródła pisane oraz liczne pamiątki nigdy nie oddadzą prawdziwych emocji, atmosfery, a także licznych trudności i dylematów, które towarzyszyły ludziom dotkniętym wojną. Oświęcim stał się w powszechnej świadomości miejscem najtragiczniejszych losów i przemian, o których nigdy nie można zapomnieć.

W trakcie spotkania Zaproszeni przybliżą wspomnienia własne oraz losy członków rodziny, życie codzienne mieszkańców w czasie wojny, akcję wysiedleńczą, zagadnienia związane z pomocą udzielaną więźniom obozu zagłady, działania konspiracyjne na terenie ziemi oświęcimskiej oraz zrelacjonują największą bitwę stoczoną w pobliżu miasta – bitwę pod Rajskiem.

2 lutego 2020 r. nastąpi także zakończenie wystawy czasowej „Nikt nie wierzył… a jednak wojna”.

WSTĘP WOLNY!

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Fotografie ze zbiorów Muzeum Zamek w Oświęcimiu.