29
Sierpień
2013

Święto Miasta w muzeum

śmŚWIĘTO MIASTA

31 sierpnia – 1 września 2013 (sobota / niedziela)

Z okazji Święta Miasta Muzeum Zamek zaprasza do zwiedzania ekspozycji stałej, wieży i wystaw czasowych.

Muzeum w tych dniach będzie czynne od godz. 11.00 do 18.00.      Wstęp bezpłatny!!! Zapraszamy!

bannerSwietoMiasta

 

Program:

http://www.ock.org.pl/Swieto-Miasta-Oswiecim-2013–1425.html