25
Stycznia
2018

Twierdzą nam będzie każdy próg – wystawa

Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza na wystawę pt. „Twierdzą nam będzie każdy próg. Linie obronne II Rzeczypospolitej” autorstwa Jarosława Ptaszkowskiego, oświęcimskiego miłośnika historii, pasjonata umocnień i fortyfikacji obronnych. Wernisaż wystawy odbędzie się 25 stycznia 2018 roku o godzinie 17.00. Otwarciu towarzyszyć będzie prelekcja autora.

Ekspozycja przedstawia szereg informacji i faktów historycznych, mapy fortyfikacji obronnych, schematy poszczególnych schronów, fotografie archiwalne oraz współcześnie zachowanych obiektów bojowych.

Wystawa prezentowana będzie do 31 marca 2018 r.

Jak podaje autor wystawy, Jarosław Ptaszkowski: „okres 20-lecia międzywojennego zaznaczył się w Europie „gorączką fortyfikacyjną”. Po doświadczeniach Wielkiej Wojny szereg państw europejskich wzmacniało swe granice budując wzdłuż nich umocnienia wojskowe (m.in. Francja, Niemcy, ZSSR). Państwo polskie, którego nie stać było na budowę tak kosztownych umocnień, z jakimi spotykamy się przede wszystkim na słynnej Linii Maginota, potrafiło znakomicie dostosować się do panujących wówczas na naszym kontynencie trendów w obronnym budownictwie wojskowym – fortyfikacji „rozproszonej”. System ten polegał na wznoszeniu licznych, na ogół średnich i małych rozmiarów, obiektów bojowych (tzw. schronów bojowych) umiejętnie rozmieszczonych i wkomponowanych w teren oraz wzajemnie powiązanych krzyżowymi bocznymi zaporami ogniowymi. Zrezygnowano zaś z budowy wielkich fortów łatwych do zniszczenia przy dostępnych nowoczesnych środkach walki. Pod koniec lat 30. XX wieku Rzeczpospolita zaczęła dorównywać w tej dziedzinie krajom znajdującym się wówczas w europejskiej czołówce.”

Materiały do wystawy udostępnili:

Andrzej Drozdowski, Marcin Dudek, Szymon Hrebenda, Dominik i Marcin Kasprzak, Szymon Kucharski, Waldemar Machoń, Henryk Piróg, Adam Polczyk, Zbigniew Pruski, Jarosław Ptaszkowski, Jerzy Sadowski, Piotr Skupień oraz Wydawnictwo „INFORT”.

Retusz fotografii Ryszard Gałgan, cyfryzacja materiałów Firma „CHROMAT”.