03
Czerwca
2019

Uczestnicy 15. kongresu OWHC

Muzeum Zamek w Oświęcimiu gościło w dniu 3 czerwca br. uczestników 15. Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC – Organization of World Heritage Cities), którego organizatorem jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.
Kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC – Organization of World Heritage Cities), jest  to międzynarodowa organizacja zrzeszająca miasta historyczne wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO na całym świecie. Tegoroczne hasło kongresu „Dziedzictwo i turystyka”, będzie kontynuacją i rozwinięciem dyskusji rozpoczętej w 2017 roku w koreańskim Gyeongju.
W ramach tego prestiżowego wydarzenia odbywa się także OWHC Young Professionals Forum, tygodniowy program edukacyjny dla młodych ekspertów reprezentujących osiemnaście zaproszonych miast. W wydarzeniu bierze udział 19 uczestników z 14 krajów – 15 reprezentantów miast OWHC z zagranicy oraz 4 przedstawicieli polskich miast.
Uczestnicy forum skupiają się na rozmaitych aspektach oddziaływania turystyki na dziedzictwo: od stymulowania popularnych turystycznych destynacji, przekształcania miejsc i obiektów zgodnie z zapotrzebowaniem turystów, „disneylandizacji” dziedzictwa, aż po angażowanie społeczności globalnej w działania ochronne.