8
Października
2018

W starej poczcie – warsztaty

Rozpoczęliśmy zajęcia edukacyjne pt.  „W STAREJ POCZCIE – metody wysyłania wiadomości na przestrzeni wieków”. W tym roku przypada jubileusz 200-lecia poczty w Oświęcimiu, a otwarcie pierwszej stacji pocztowej w Oświęcimiu miało miejsce w dniu 1 listopada 1818 roku.

Pierwszy tydzień zajęć skierowany jest do dzieci z grup zerowych z przedszkoli. Zajęcia ropoczynamy zwiedzaniem wystawy czasowej „Ludzie listy piszą…200 lat poczty w Oświęcimiu”. Najmłodsi mogą zobaczyć pierwsze stemple i pieczęcie lakowe, ubiór listonosza, stare listy, druki i przekazy pocztowe, skrzynki na listy, jak również aparaty telefoniczne. W dalszej części zajęć odbywa się prezentacja multimedialna oraz warsztat na którym wykonujemy wspólnie gołębia pocztowego.

Zdjęcia grup przedszkolnych z zajęć edukacyjnych: