22
Października
2018

W starej poczcie – warsztaty

„W STAREJ POCZCIE – metody wysyłania wiadomości na przestrzeni wieków”. Trwa drugi tydzień zajęć skierowany do dzieci ze szkół podstawowych. Zajęcia rozpoczynamy zwiedzaniem wystawy czasowej „Ludzie listy piszą…200 lat poczty w Oświęcimiu”. Dzieci mogą zobaczyć pierwsze stemple i pieczęcie lakowe, ubiór listonosza, stare listy, druki i przekazy pocztowe, skrzynki na listy, jak również aparaty telefoniczne. W dalszej części zajęć odbywa się prezentacja multimedialna oraz warsztat na którym uczestnicy zajęć wykonują stylizowaną kartę pocztową z pozdrowieniami z Oświęcimia, kopertę którą sami adresują oraz pieczęć lakową. Młodsze klasy wykonują gołąbka pocztowego.

W zajęciach wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych nr 7, nr 11, nr 9, nr 3, nr 1, nr 4 , ze szkoły w Harmężach , w Łękach oraz ze świetlicy w Chełmku.

Zdjęcia grup szkolnych z zajęć edukacyjnych: