8
Października
2018

W starej poczcie – warsztaty

Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza dzieci z przedszkolnych grup „zerowych” oraz uczniów klas I-VIII szkół podstawowych wraz z nauczycielami do udziału w jesiennych warsztatach edukacyjnych pt. „W STAREJ POCZCIE – metody wysyłania wiadomości na przestrzeni wieków”. W tym roku przypada jubileusz 200-lecia poczty w Oświęcimiu, a otwarcie pierwszej stacji pocztowej w Oświęcimiu miało miejsce w dniu 1 listopada 1818 roku.

Warsztaty składać się będą z dwóch części: merytorycznej, która przy pomocy krótkiej prelekcji i prezentacji multimedialnej przybliży dzieciom dawne sposoby wysyłania wiadomości i komunikowania się na odległość oraz plastycznej, kreatywnej, podczas której uczestnicy wykonają własne gołębie pocztowe (przedszkola i klasy 1-2) lub karty pocztowe z kopertami oraz lakowe pieczęcie (klasy 3-8). Dodatkową atrakcją będzie zwiedzenie wystawy czasowej „Ludzie listy piszą…200 lat poczty w Oświęcimiu”, gdzie uczestnicy zobaczą dawne stemple, znaczki i listy oraz mundury listonoszy, aparaty telefoniczne czy skrzynki pocztowe.

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI:

  • Zapisy na warsztaty przejmowane będą od 24 września 2018 r. pod numerem telefonu 33/842 44 27 (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja).
  • Warsztaty odbywać się będą w dniach:

8 – 12 października 2018 – PRZEDSZKOLA

22 – 31 października 2018 – SZKOŁY PODSTAWOWE

  • Czas trwania warsztatów: ok. 60 minut;
  • Koszt warsztatów: 7 zł od dziecka, opiekunowie bezpłatnie (grupa do 25 osób);
  • W czasie trwania warsztatów za grupę odpowiedzialny jest opiekun grupy;
  • Udział w warsztatach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu;
  • !!!WAŻNE!!! Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIA i przesłanie go na e-mail: kasia.krajewska@muzeum-zamek.pl

Do pobraniaFORMULARZ ZGŁOSZENIA GRUPY NA JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE