14
Marca
2018

W zwierciadle czasu – edukacja muzealna

Odtwarzaniem wydarzeń historycznych i przenoszeniem ich do współczesności zajmują się Grupy Rekonstrukcji Historycznej, które od wielu lat intensywnie powstają w naszym kraju. Celem ich działań jest przedstawianie wydarzeń w wybranym okresie historycznym ze szczególną dbałością o zachowanie realiów np. w strojach, uzbrojeniu, obyczajowości, artefaktach odtwarzanych współcześnie lub pieczołowicie restaurowanych oryginałach.

Niemalże każda impreza historyczna, dzięki różnorodnym grupom rekonstruktorów znacznie wzbogaca takie wydarzenie, przykładem jest nasz Jarmark Kasztelański.

Z jedną z takich grup spotkają się uczniowie z wybranych szkół podstawowych w najbliższą środę, 14 marca, w Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Projekt „W ZWIERCIADLE CZASU” – to zajęcia o tematyce z zakresu historii średniowiecza, połączonych z pokazami walk rycerskich, obyczajami i życiem codziennym tego okresu. Zajęcia poprowadzą członkowie Bytomskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Leo Corde”, autorzy projektu, do którego dołączyło nasze Muzeum.

Projekt ma na celu pogłębienie i uzupełnienie wiedzy o społeczeństwie i ważnych wydarzeniach historycznych tej epoki. W ciekawy i atrakcyjny sposób dla młodego odbiorcy, poprzez barwną opowieść o słynnych rycerzach Europy, prezentację replik uzbrojenia i możliwość ubrania strojów, „dotkniemy” historii.

Ponadto uczniowie dowiedzą się o współczesnej rekonstrukcji historycznej, o energicznie rozwijającym się ruchu rekonstruktorów w Polsce, o ich pasji i miłości do odtwarzanej epoki. Członków grupy z Leo Corde możemy zobaczyć na licznych turniejach rycerskich czy podczas inscenizacji średniowiecznych bitew m.in. pod Grunwaldem. Rok temu gościli w Oświęcimiu prowadząc VIII Jarmark Kasztelański.