04
Czerwca
2019

wolne wybory 1989

4 czerwca 1989 r. pierwsze wolne wybory parlamentarne w Polsce.

Oświęcim. Od kwietnia 1989 r., do zakończenia wyborów działała w Oświęcimiu Tymczasowa Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”, która brała czynny udział w organizacji kampanii wyborczej, stanowiąc wsparcie kadrowe, materiałowe i organizacyjne dla Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. W wyborach kandydaci „Solidarności” odnieśli zwycięstwo nad kandydatami z list PZPR, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego i to zwycięstwo otworzyło drogę do budowania wolnej Polski.

Ze zbiorów Muzeum Zamek w Oświęcimiu: Fragmenty z czasopism, „Nasz Głos” z roku 1989, „Gazeta Wyborcza” z dnia 04.06.1989 r., okolicznościowe naklejki wyborcze, ulotki komitetu wyborczego Solidarności.