07
02
2018

Zabezpieczanie wzgórza zamkowego

Szanowni Państwo

Na wzgórzu zamkowym w 2017 roku rozpoczęto realizację  inwestycji pn.: „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”.

W związku z pracami obejmującymi zabezpieczenie wzgórza zamkowego przed dalszą erozją i osuwaniem wraz z zabezpieczeniem muru oporowego w okresie luty-czerwiec 2018 roku będzie utrudniony wjazd i wejście do muzeum Zamek w Oświęcimiu. Pomimo utrudnień Muzeum Zamek  jest cały czas czynne dla zwiedzających.

Efektem przeprowadzonych prac będzie rozszerzenie oferty turystycznej Muzeum poprzez udostępnienie tuneli pod wzgórzem zamkowym dla zwiedzających w drugiej połowie roku 2019, z interaktywną trasą historyczną. Zwiedzający zaproszeni zostaną do aktywnego udziału w odtworzeniu historii I Wojny Światowej z perspektywy mieszkańców ziemi oświęcimskiej.

Uczestnicy trasy zaznają nietypowej lekcji historii ukazującej wielkie postacie i niezłomną postawę narodu. Historia ziemi oświęcimskiej ujęta w szerszym kontekście dziejów Polski umożliwi łatwiejsze zrozumienie przyczyn i skutków wydarzeń, które wpłynęły na późniejsze losy kraju, w tym i na nasze dzisiejsze życie. To jednak nastąpi dopiero w 2019 roku.

 

Obecnie pracom towarzyszy nadzór archeologiczny. Na wzgórzu podczas prac zabezpieczających – zostały przez archeologa znalezione monety, które wzbogacą ekspozycję muzealną. A są to:

1)   srebrny szeląg liwoński Krystyny Wazówny z 1650 r

2)  brązowy szeląg koronny (tzw. boratynka) Jana Kazimierza z lat 60. XVII w.

3) fałszywy brązowy szeląg koronny (tzw. boratynka) Jana Kazimierza z lat 60. XVII w.

4)  brązowy 1 krajcar austro-węgierski z 1881 r.

5) cynkowe 10 groszy bite  dla Generalnej Guberni przez władze okupacyjne z datą 1923

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania Muzeum Zamek w Oświęcimiu.